Teoretici a praktici debatovali
o televizním vysílání veřejné služby v regionu
 

— Olomouc – Filmový sál Univerzity Palackého – 12. listopadu 2004 —

 

O televizním vysílání veřejné služby v regionu debatovali 12. listopadu zástupci mediálních teoretiků a televizní praktici ve Filmovém sále Univerzity Palackého v Olomouci. Chtěli tak podpořit důležitost regionálního televizního vysílání v rámci České televize a podělit se o názory na jeho budoucnost. Seminář s názvem Region v televizním vysílání veřejné služby zorganizovala Televizní studia České televize v Brně a Ostravě, časopis Revue pro média, Filosofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc a společnost Circom regional.
Mezi pozvanými bylo vedení ČT, členové Rady ČT a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, politici, mediální odborníci a studenti mediálních kateder a veřejnost. Semináře se nakonec nikdo z vedení ČT nezúčastnil, z radních přijeli jen Zdena Hůlová a Dobromil Dvořák.
V dopoledním programu semináře vystoupili především teoretici. Obecný úvod o Veřejnoprávní televizi v regionu přednesl Jiří Štefanides z Katedry teorie dějin a dramatických umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Jaroslav Vencálek z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity představil svůj koncept regionální identity. Decentralizace politické moci a regionálního vysílání se týkal příspěvek Jana Jiráka z Centra mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dopolední program zakončil Jak Keller z Katedry sociální práce Fakulty zdravotně sociální Ostravské univerzity tématem Role médií v demokracii – co ji ohrožuje. Následovala diskuse a dotazy účastníků.
V odpoledním bloku prezentovali své názory, znalosti a zkušenosti s regionálním vysíláním praktici. Marta Gajdošíková a Vladimír Štvrtňa ze společnosti Circom regional představili práci Circom regional jako evropského sdružení regionálních televizních studií. Šéfredaktoři zpravodajství z Brna a Ostravy Roman Ondrůj a Karel Novák promluvili o zpravodajství regionálních studií. Problematiku Vlastní tvorby regionálních studií shrnuli ředitelé Televizních studií ČT v Brně a Ostravě – Marián Kleis a Ilja Racek. Jako výhled do budoucnosti digitalizace a postavení a úlohy regionu v procesu digitalizace byl plánován závěrečný příspěvek Štěpána Kotrby, redaktora Britských listů. Závěrečná diskuse, ve které se měly střetnout názory teoretiků a praktiků na regionální vysílání veřejné služby byla ochuzena předčasným odjezdem některých účastníků konference, kteří své příspěvky prezentovali v dopoledním bloku.
Na semináři zazněly některé nezapomenutelné výroky. Diváky pobavil Jan Keller, který hned na úvod svého příspěvku s názvem Role médií v demokracii – co ji ohrožuje poznamenal: „Nejsem mediální odborník ani politolog, a tak můžu být nezávislý a objektivní jako jsou česká média.“ Šéfredaktor zpravodajství Televizního studia ČT v Brně, tedy televize veřejné služby Roman Ondrůj poznamenal, že devizou regionálního vysílání České televize je fakt, že nemá konkurenci. Příspěvkem k debatě o tom, zda televize veřejné služby má nebo nemá brát ohled na dosahování co nejvyšší sledovanosti byl výrok ředitele Televizního studia ČT v Ostravě Ilji Racka: „Sledovanost pořadu Neváhej a toč je tak velká, že za něj nemáme náhradu.“ Nejbouřlivější debatu však vyvolal příspěvek Štěpána Kotrby – diváci si stěžovali především na to, že plánované téma příspěvku, digitalizaci televizního vysílání, nakonec přednášející zpracoval pouze obecně a okrajově. Člen Rady ČT Dobromil Dvořák také ze sálu odešel rozzloben poté, co Kotrba naznačil, že mezi redaktory ČT dochází ke korupci. Radní chtěl po přednášejícím konkrétní informace s tím, že nemůže beztrestně očerňovat televizi veřejné služby, Kotrba však odmítl.
 

Informace o akci a fotografie z ní najdete také na blogu Ondřeje Lenerta a audiozáznam debaty je k dispozici na serveru Česká média.

 

Fotogalerie (pro zvětšení klikněte na miniaturu), foto: J. Hanák

 

 

 
   

 

NAVRCHOLU.cz