FCC – Federální komise Spojených států amerických pro komunikaci (Federal Communications Commission) | RPM č. 6

Federální komunikační komise Spojených států amerických (Federal Communications Commission, ve zkratce FCC) je nezávislým orgánem státní správy, který je přímo odpovědný Kongresu USA. Komise byla založena v roce 1934 podle Zákona o komunikaci (Communications Act) a má za úkol regulovat mezistátní a mezinárodní komunikaci prostřednictvím rozhlasu, televize, telegrafu, satelitu a kabelu. Do působnosti FCC spadá padesát států tvořících USA, District of Columbia a državy USA. V FCC působí pět komisařů, které jmenuje prezident USA a ve funkci je potvrzuje Senát. Funkční období komisařů je pět let. Tři z pěti komisařů mohou být členy stejné politické strany, žádný z nich nesmí mít majetkový prospěch z obchodní činnosti související s prací komise. Prezident určuje předsedu komise z komisařů, ten jmenuje ředitele FCC, který je odpovědný za obchodní a administrativní záležitosti. Komisaři vykonávají dozor nad veškerou činností FCC, delegují odpovědnost na zaměstnance v šesti ústředích FCC. Mezi povinnosti ústředí patří: zpracování přihlášek o licence a jiné správní úkony, přešetřování stížností, vývoj a implementace regulačních programů, vedení šetření a účast na slyšeních. Kromě ústředí má FCC deset kanceláří, které plní poradné a administrativní funkce.

Monika Metyková
 

Literatura
Internetové stránky FCC
Shaw, J. K.: Telecommunications Deregulation and the Information Economy. Artech House, Boston 2001.
 

<<Archiv čísla 6

Kompletní heslář >>

 

NAVRCHOLU.cz