Ang, Ien (1954) | RPM č. 10

Ien Ang se narodila roku 1954 čínským rodičům v indonéském městě Surabaya. V polovině 60. let se rodina přestěhovala do Nizozemí. Ien Ang nejdříve rok studovala architekturu na Technische hogeschool Delft. Teprve poté se na University of Amsterdam zaměřila na psychologii a masovou komunikaci. Roku 1990 zde získala titul Ph.D. za disertační práci Desparately Seeking the Audience: How Television Viewership Is Known.
V letech 1977–1982 a 1983–1991 vyučovala Ang psychologii, politologii a komunikační studia na univerzitě v Amsterodamu, ve školním roce 1982–1983 působila na School of Journalism v Utrechtu. Roku 1991 se přestěhovala do Austrálie, kde začala vyučovat na Murdoch University v Perthu. V tomto období též krátce pobývala na univerzitách na dalších místech (New York, Stockholm, Honolulu, Iowa, Santa Cruz, Singapur). Od roku 1996 Ang působí jako profesorka kulturních studií a ředitelka Institutu pro kulturální výzkum na University of Western Sydney. V současnosti je rovněž členkou Australian Academy of the Humanities.
Ang se světově proslavila zejména svými publikacemi zabývajícími se televizním publikem. Diváci podle ní nejsou pasivní masou jednotně přijímající médii prezentovaný pohled na svět. Ang naopak vnímá publikum jako velmi aktivní a individualizované, přičemž různá ,čtení‘ mediálních textů závisejí na rodové, etnické a národnostní příslušnosti diváka, jakož i na konkrétním rodinném prostředí.
Kniha Watching Dallas (1985) vznikla na základě dopisů, které Ang zaslali čtenáři holandského ženského magazínu Viva. Autorka v tomto časopise inzerátem vyzývala, aby jí lidé psali, proč mají nebo naopak nemají rádi seriál Dallas. Analýzou výpovědí došla Ang k závěru, že kromě zábavy a odpočinku přináší americká soap opera svým divačkám navíc zážitek emocionální podobnosti s protagonistkami. Přestože se hrdinky seriálu pohybují v prostředí v mnohém odlišném od zkušenosti divaček, potýkají se se stejnými problémy vyplývajícími ze života v patriarchální společnosti. Ang v této souvislosti hovoří o tzv. „tragické pocitové struktuře“ (tragic structure of feeling), která je podle autorky hlavní příčinou velké obliby Dallasu u žen.
Kniha Desparately Seeking the Audience (1991), v níž autorka dále rozvádí svůj pohled na televizní publikum, byla kritizována za přílišný populismus. Částečně jako reakce na tuto kritiku vzniklo dílo Living Room Wars: Rethinking Media Audiences for a Postmodern World (1996). Ang zde zasazuje mediální konzumaci do širšího kontextu postmoderní kultury, přičemž zvláštní pozornost věnuje globalizaci a problematice genderu.
Ve své zatím poslední knize On Not Speeking Chinese: Living Between Asia and the West (2001) se autorka věnuje problémům života Číňanů v multikulturních společnostech (Austrálie, Kanada). Vychází přitom ze svých vlastních zkušeností Číňanky, která v Číně nikdy nežila a čínsky ani nemluví.
 

Petra Filkuková

 

Literatura:
Ang, Ien. 1996. Living Room Wars: Rethinking Media Audiences for a Postmodern World. London: Routledge.
Ang, Ien.1985. Watching Dallas. Soap Opera and the Melodramatic Imagination. London: Routledge.
Cultsock: Communication, Cultural and Media Studies Infobase. http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/media/angdall.html (25. 10. 2004).
Infoamérica. http://www.infoamerica.org/teoria/ang1.htm (25. 10. 2004).
Infoamérica. http://www.infoamerica.org/teoria/ang2.htm (25. 10. 2004).
University of Western Sydney. http://www.uws.edu.au/research/researchcentres/ccr/ccrpeople/resumes/angcv (25. 10. 2004).
 

<<Archiv čísla 10

Kompletní heslář >>

 

NAVRCHOLU.cz