Bandwagon effect | RPM č. 3

Též band-wagon effect. Z anglického výrazu bandwagon, označující vůz s kapelou připojený k vlaku, který používaly politické strany v USA v rámci volební kampaně.
Pojem b. e. zavedl americký sociolog Paul Felix Lazarsfeld, když se snažil vysvětlit náhlou změnu voličských preferencí těsně před volbami; lidé, kteří dosud tvrdili, že budou volit určitou politickou stranu, změní na poslední chvíli své rozhodnutí a zvolí jinou politickou stranu. Podle Lazarsfelda existuje určitý účinek uveřejnění výsledků průzkumu veřejného mínění, zejména prognóz výsledku voleb, na rozhodování voličů. Mnozí jedinci navzdory původnímu upřednostňování určité strany volí nakonec tu, jejíž vítězství se podle průzkumů předpokládá. B. e. vyjadřuje podle Lazarsfelda touhu voličů být na straně vítězů, „jet na vagoně s kapelou“, být mezi těmi, kteří vyhráli. S touto interpretací náhlé změny voličských preferencí polemizuje později Noelle-Neumanová, podle níž nejde o to být mezi vítězi, ale jde o to nebýt sám, neizolovat se svým názorem od ostatních.
Obecněji se výrazem b. e. označuje přizpůsobení vlastních názorů a stanovisek názorům a stanoviskům většiny. Koncepce b. e. se používá rovněž v ekonomii při analýze spotřebního chování, které je spoluurčováno orientací na jiné spotřebitele.

Marek Šebeš
 

Literatura
Soziologie – Lexikon (1991). München – Wien: R. Oldenbourg Verlag.
Šubrt, J., ed. (1998): Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Teorie a výzkum. Praha: Karolinum.

 

<<Archiv čísla 3

Kompletní heslář >>

 

NAVRCHOLU.cz