Bourdieu, Pierre Félix (1930–2002) | RPM č. 1

Francouzský sociolog zabývající se mimo jiné uměním, estetikou a náboženstvím dnes působí na Colege du France. V šedesátých letech se věnoval důsledkům masové demokratizace školství (Les héritiers, 1964). Tento zájem ho dovedl k pohledu na vzdělání jako na nástroj reprodukce sociálních rozdílů, tj. nástroj sociální selekce ve prospěch vyšších sociálních vrstev. Jde tedy o to, že školy i jiné společenské instituce přenášejí sociální a ekonomické rozdíly z generace na generaci. Na této myšlence rozvinul svou koncepci kulturní reprodukce a kulturního kapitálu. Ten představuje společenské zvýhodnění příslušníků středních a vyšších vrstev, které je právě prostřednictvím zmíněných institucí přenášeno na další generace jeho nositelů. Kulturním kapitálem skupiny lze rozumět její specifické rysy, vkus a styl. Osvojení si těchto specifik je jednou z podmínek úspěšného začlenění se do skupiny. Analogicky s kulturním kapitálem rozeznává Bourdieu kapitál sociální, který je představován sítí sociálních vztahů, kontaktů, které si individuum vytváří a je schopno jich příležitostně využívat. V Bourdieuově teorii je podstatným koncept habitu, který představuje sociálně podmíněnou tendenci k určitému specifickému jednání v určitých specifických situacích (La distinction, 1979; Sur la théorie de l’action, 1994, česky vyšlo jako Teorie jednání v roce 1998).

Barbora Vacková

 

<<Archiv čísla 1

Kompletní heslář >>

 

NAVRCHOLU.cz