Certeau, Michel de (1925–1986) | RPM č. 1

Francouzský myslitel se širokým intelektuálním záběrem, jeden ze zakladatelů kulturálních studií. Jeho bibliografie zahrnuje rozličné studie na poli historiografie, psychoanalýzy, sociologie, literatury a literární kritiky, filozofie, religionistiky, antropologie a ekonomie. Působil na pařížské Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, přednášel rovněž na University of California v San Diegu. Věhlas mu přinesl anglický překlad práce L’invention du quotidien (1974), která pod názvem The Practice of Everyday Life vyšla ve Spojených státech v roce 1984. De Certeau v ní nastiňuje pojetí každodennosti jako sféry skryté, leč aktivní rezistence vůči dominantnímu systému. Společnost je dle jeho názoru sice jakožto celek ovládána “strategiemi” silných, avšak slabí jim nejsou vydáni napospas — naopak díky nepřebernému množství “taktik” se umějí velmi účinně bránit. Strategie konstruují veškeré společenské prostory (nejen města, silnice, supermarkety a úřady, ale i jazyk, konkrétní texty či ekonomický systém), do nichž vnikají slabí se svými taktikami — chytrými triky, úskoky, mazaností, manévry, zájmy, tužbami, hrami a objevitelskými nápady — a zabydlují si je po svém. Koncept strategií silných a taktik slabých uplatněný na produkci a konzumaci textů předznamenal obrat na poli mediálního výzkumu, proběhnuvšího v osmdesátých letech minulého století: studie vznikající v této době začínají přikládat důležitost spotřebitelským volbám a formám kreativity publika. Mezi další významná de Certeauova díla patří La culture au pluriel (1974), L’écriture de l’histoire (1975) a La fable mystique (1982).

Marek Šebeš

 

<<Archiv čísla 1

Kompletní heslář >>

 

NAVRCHOLU.cz