Feminizmus | RPM č. 9

Feminizmus je spoločenské hnutie, ktoré presadzuje rovnoprávnosť mužov a žien vo všetkých oblastiach života. Počiatky feminizmu sa datujú do Anglicka 18. storočia, kde v roku 1792 Mary Wollstonecraft vydala knihu Vindication of the Rights of Woman (Obhajoba práv žien), prvé významné dielo presadzujúce feministické myšlienky. V deväťdesiatych rokoch 19. storočia sa o feminizme hovorilo v spojení s mužmi a ženami, ktorí viedli kampaň za volebné právo žien, za prístup žien k vzdelaniu a profesiám. Volebné právo bolo udelené napr. v Československu v roku 1919, v USA v roku 1920 a v Británii v roku 1928. Vo feministickom hnutí sa prejavil rozpor predovšetkým medzi presadzovaním rovnakých práv vo verejnej sfére a snahou zlepšiť postavenie žien v rodine s dôrazom na odlišnosť mužov a žien. Na konci šesťdesiatych rokov 20. storočia feministické hnutie opäť posilnilo, hovoríme o tzv. druhej vlne feminizmu. Toto posilnenie začalo v USA a bolo ovplyvnené hnutím za občianske práva a študentským aktivizmom. Feministické alebo ženské hnutia existujú v rôznych krajinách sveta a ich vplyv sa prejavuje aj na medzinárodnej úrovni (napr. prostredníctvom OSN). Okrem praktických dopadov (napr. zmeny v legislatíve v prospech ekonomickej rovnoprávnosti mužov a žien) má feminizmus aj významný intelektuálny vplyv. V sociológii feministicky orientovaní autori a autorky kritizujú falocentrickú povahu sociologickej teórie, tiež sa zaslúžili o rozpracovanie konceptov ako sú gender a patriarchát.

Monika Metyková
 

<<Archiv čísla 9

Kompletní heslář >>

 

NAVRCHOLU.cz