Hall, Stuart (1932) | RPM č. 1

V současnosti působí jako hostující profesor na Centre for Cultural Studies, Goldsmiths College, University of London. Narodil se v roce na Jamajce, v roce 1951 začal studovat na University of Oxford ve Velké Británii. V tomto období se stal zakládajícím členem spolku The New Left (Nové levice) a byl prvním šéfredaktorem vlivného časopisu New Left Review. Hall je významným představitelem britských kulturálních studií (cultural studies) a vůdčí osobností Centra pro současná kulturální studia (Centre for Contemporary Cultural Studies) v Birminghamu, kde působil v letech 1964 až 1979. Hall se zabývá problémy komunikace, ideologie, etnické a rasové identity, populární kultury a výpovědní analýzy (discourse analysis). V roce 1980 Hall rozvinul model komunikace označovaný jako “encoding/decoding” (kódování a dekódování), který zpochybňuje pojetí masové komunikace jako procesu.
Hall je autorem a spoluautorem velkého počtu publikací, mezi jeho starší a velice vlivná díla patří Resistance through Rituals z roku 1976 (spoluautor Jefferson) a Culture, Media, Language z roku 1980 (spoluautoři Hobson, Lowe a Willis). Mezi novější publikace patří Modernity and Its Futures (spoluautoři Held a McGrew) z roku 1992, Questions of Cultural Identity (spolu s du Gayem) z roku 1996 a Representation: Cultural Representations and Signifying Practices z roku 1997.
 
Monika Metyková

 

<<Archiv čísla 1

Kompletní heslář >>

 

NAVRCHOLU.cz