Katz, Elihu (1926) | RPM č. 10

Sociológ a teoretik médií, býva označovaný aj ako otec mediálneho výskumu v Izraeli. Narodil sa v roku 1926 v Spojených štátoch. Po ukončení štúdia sociológie na Columbia University posobil na univerzitách v Chicagu, Pennsylvánii, Južnej Kalifornii a Jeruzaleme, kde v roku 1966 založil Katedru komunikácie. Koncom 60-tych rokov sa podieľal na založení izraelskej televízie. Posobil ako konzultant výskumu vysielania pre BBC. V 90-tych rokoch zastával post vedúceho riaditeľa aplikovaného výskumu na Guttmanovom inštitúte v Jeruzaleme. Od roku 1999 je členom Americkej akadémie pre vedu a umenie. Je držiteľom niekoľkých medzinárodných cien a čestných doktorátov.
Do povedomia odbornej verejnosti sa Katz dostal v polovici 50-tych rokov, kedy vyšla jeho prvá kniha Personal Influence (spoločne s P. Lazarsfeldom). Katz sa tu zaoberá sposobom, akým interpersonálna komunikácia ovplyvňuje účinok médií. Na rozdiel od teórie „zlatej strely“ či „injekčnej striekačky“ odmieta priame účinky médií a zavádza model tzv. dvojstupňovej komunikácie prostredníctvom názorových vodcov (viz heslo Aktivní publikum). Katz tak navazuje na prácu francúzskeho sociológa Jeana Gabriela de Tarde (teória nápodoby), ktorý analyzoval šírenie názorov prezentovaných v dennej tlači prostredníctvom interakcie tzv. primárnych a sekundárnych skupín.
Koncom 50-tych rokov spolupracoval Elihu Katz s Jayom Blumlerom na teórii uses and gratifications, ktorá sa ako prvá sústredila na aktívnu rolu publika.
V 70-tych rokoch sa Katz začal venovať priamemu prenosu ako novému mediálnemu žánru. Počas patnástich rokov skúmal, akým sposobom média prezentujú významné historické udalosti (napríklad svatba princa Charlesa a princeznej Diany, pohreb prezidenta Kennedyho, pristátie na Mesiaci, Pápežova návšteva Poľska, ...) a ako ich vnímajú diváci. Výsledky výskumu uverejnil v knihe Media Events (1992, spoločne s Danielom Dayanom).
Do sféry Katzovho záujmu patrí aj problematika funkcie a účinkov masových médií v rozličných spoločenských systémoch, ktorej sa venuje v knihe Export of Meaning (1990, spoločne s Tamar Liebes). Katz si tu kladie otázku, akým sposobom sa prejavujú kultúrne rozdiely pri konzumácií mediálnych obsahov. V rámci výskumu bol respondentom rozličného kultúrneho povodu (Arabi žijúci v Izraeli, židovskí emigranti z Ruska a Maroka, americkí židia, ...) premietaný seriál Dallas. Katz zistil, že jednotlivé skupiny dávali prednosť iným témam – napríklad Arabi kritizovali americkú morálku, zatiaľ čo Rusi hromžili na prehnitosť kapitalizmu, etc.
Celkovo publikoval Elihu Katz šestnásť kníh a viac než sto odborných štúdií, v ktorých sa tematicky sústredil na publikum, verejnú mienku, sposob šírenia inovácií, mediálne udalosti, sociálny dopad televíznych seriálov, voľný čas a kultúru v Izraeli, recepciu americkej populárnej kultúry v zahraničí a iné. Kathleen Hall Jamieson, dekanka pennsylvánskej Annenberg School for Communications, kde Katz posobil v rokoch 1993–1997, sa o ňom vyjadrila ako o „pravdepodobne najznámejšom sociológovi komunikácie na svete“.
 

Kristína Poljaková

 

Literatúra:
Chandler, Daniel. 1997. The Katz and Liebes Cross-Cultural Viewing Studies. http://www.aber.ac.uk/media/Modules/ TF33120/katzlieb.html (23. 10. 2004).
Hirokawa, Randy Y.; Lowe, John B. (nedat.). Katz and Lazarsfeld Revisited: Using Intermedia Theory to Enhance Health Campaigns. http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/eliu_katz2.pdf (23. 10. 2004).
Smith, Kirby F. 1994. His speciality in the world of modern communication. http://www.upenn.edu/pennnews/current/features/1994/061694/Katz.html (23. 10. 2004).
Annenberg School for Communications, University of Pennsylvania. 2001. http://www.asc.upenn.edu/asc/Faculty/FacultyDetails.asp?userid=ekatz (23. 10. 2004).
Elihu Katz. (nedat.). http://hevra.haifa.ac.il/com/courses/privacyworkshop/katz.html (23. 10. 2004).
Infoamerica: Pensar en la Comunicación (nedat.). http://www.infoamerica.org/teoria/katz1.htm (23. 10. 2004).
 

<<Archiv čísla 10

Kompletní heslář >>

 

NAVRCHOLU.cz