Koncentrácia | RPM č. 4

Koncentrácia médií alebo integrácia médií je definovaná ako nárast vplyvu jednej (monopol) alebo viacerých (oligopol) mediálnych spoločností na trhu ako výsledok skúpenia alebo fúzie, prípadne v dôsledku neprítomnosti konkurenta. Pojmy koncentrácia médií a integrácia médií sa často používajú ako synonymá. Rozlišujeme koncentráciu horizontálnu, vertikálnu, kríženú a diagonálnu. Horizontálna koncentrácia označuje koncentráciu v rámci jedného sektora mediálneho priemyslu. Za typickú horizontálnu mediálnu koncentráciu sa považuje fúzia dvoch denníkov na jednom zemepisnom území. Vertikálna mediálna koncentrácia označuje snahy mediálneho subjektu prebrať kontrolu nad všetkými alebo niektorými výrobnými alebo distribučnými procesmi. Krížená koncentrácia označuje stav pri ktorom má jedna mediálna spoločnosť prostredníctvom kríženého vlastníctva pod kontrolou rôzne mediálne produkty alebo odbytiská na rôznych mediálnych trhoch a v rôznych odvetviach priemyslu. Termín diagonálna koncentrácia označuje nielen kríženú koncentráciu ale tiež aktivity spoločnosti
z iného sektora než mediálneho, ktoré vedú k získaniu určitej kontroly nad mediálnymi trhmi. K typom koncentrácie môžeme tiež pridať medzinárodnú koncentráciu, v prípade ktorej dochádza k vymenovaným typom koncentrácie nad rámcom národných hraníc.

Monika Metyková
 

Literatura
Bagdikian, B. H. (2000): The Media Monopoly. 6. vydanie. Boston: Beacon Press.
Herman, E. a McChesney, R. (1997): The Global Media : The New Missionaries of Global Capatalism. Washington, D.C.: Cassell.
McQuail, D. a Siune, K. (1998): Media Policy : Convergence, Concentration and Commerce. London: Sage.
 

<<Archiv čísla 4

Kompletní heslář >>

 

NAVRCHOLU.cz