Lazarsfeld, Paul Felix (1901–1976) | RPM č. 3

Americký sociolog a sociální psycholog se narodil 13. února 1901 ve Vídni. Byl promován z matematiky, věnoval se studiu psychologie, zabýval se statistickými metodami a výzkumem veřejného mínění, dějinami sociologického výzkumu, aplikací sociologických poznatků. Je považován za jednoho ze zakladatelů matematické sociologie, která přispívá k celkové formalizaci oboru.
První velkou statistickou analýzu dat provedl v zimě 1931/32, kdy analyzoval data ze souboru tvořeného stem tisíc posluchačů vídeňského rozhlasu. V roce 1933, kdy vychází úspěšná práce “Die Arbeitslosen von Marienthal”, jejímž je spoluautorem, poprvé odjíždí do Spojených států amerických. Zde dále pracuje na výzkumech rozhlasového vysílání a jeho posluchačů. Vzhledem k situaci v Evropě se o dva roky později rozhodne ve Spojených státech definitivně zůstat.
Během své kariéry založil několik výzkumných středisek. Ještě v Evropě zakládá v roce 1931 Výzkumné středisko pro hospodářskou psychologii (“Wirtschaftspsychologische Forschungsstelle”). V USA potom vzniká “Princeton Office of Radio Research”, působící nejprve v Newarku a od roku 1939 na Kolumbijské universitě v New Yorku. V roce 1945 vzniká ještě “The Bureau of Applied Social Research”, které pracuje až do roku 1977. Během svého života pomáhal Lazarsfeld při založení obdobných center ve světě, např.v Oslo či Vídni.
Dále se ve své praxi zajímal o problematiku utváření veřejného mínění. Ve čtyřicátých letech minulého století vychází “The People’s Choice”, práce shrnující závěry výzkumů provedených v souvislosti s americkými prezidentskými volbami. V roce 1955 pak společně s Elihu Katzem v knize “Personal Influence” představují nové pojetí komunikace, tzv. dvoustupňový model
Významný je také jeho přínos edukační, v padesátých letech 20. stol. vydává příručku empirické sociologie “The Language of Social Research”.
Lazarsfeld umírá 30. srpna 1976.

Barbora Vacková
 

<<Archiv čísla 3

Kompletní heslář >>

 

NAVRCHOLU.cz