Murdoch, Rupert Keith (1931) | RPM č. 4

Narozen 11. 3. 1931 v Melbourne. Je synem australského vydavatele Keitha Murdocha a Elizabeth Murdochové, která byla za svou charitativní činnost v roce 1963 královnou povýšena do šlechtického stavu. Dědeček z matčiny strany Rupert Green byl vedoucí postavou australského obchodu s vlnou.
Keith Murdoch měl v australském tisku významné postavení, byl chráněncem a žákem lorda Northcliffa. Na sklonku svého života začal vytvářet australské tiskařské impérium News Limited. V roce 1952 však v 66 letech zemřel, a podnik zdědil Rupert Murdoch v pouhých začátcích.
Od 50. do 80. let se M. podařilo vytvořit celosvětové mediální impérium. V roce 1954 byl vydavatelem Adelaide News a zakoupil Sunday Times, Perth a New Ideas Magazine v Melbourne.
V roce 1968 prorazil na britský trh ziskem News of the World a The Sun. Právě The Sun, typický britský tabloid, představil v roce 1970 „Page 3 Girls“ – dívky ze třetí strany. O pár let později vstoupil M. i na trh americký. V roce 1973 se San Antonio Express. O tři roky později se mu podařil významný krok k úspěchu na americké půdě ziskem New York Post. Tato expanze na světové trhy vyvrcholila v roce 1979 založením News Corporation.
Zlomovým rokem byl pak 1986, kdy se M. svým vstupem do společnosti Twentieth Century Fox rázem ocitl na celosvětovém poli audiovize. Jako Australan a tedy člen britského Commonwealthu by byl vyloučen z televizního trhu Spojených států, a tak se ještě týž rok stal jejich občanem. Okamžitě získává šest televizních vysílačů, které se stanou základem pro FOX Broadcasting. V roce 1989 vstupuje na evropský televizní trh se Sky Television, která se o osmnáct měsíců později sloučila s British Satellite Broadcasting ve známou BskyB.
Na počátku 90. let se společnost potýká s finančními problémy, které se podařilo vyřešit několika filmovými kasovními úspěchy. Zejména prvním dílem komedie Sám doma. V roce 1996 Murdoch rozjel zpravodajskou stanici, zamýšlenou jako konkurenci americké CNN – 7. 10. začala vysílat Fox News Channel.
V 90. letech na celkových příjmech společnosti začal stále více podílet výnos z filmové a televizní produkce. Zatímco ten činil v roce 1992 část 32%, v roce 1999 už více než 60% z celkového zisku. News Corporation má podíl v deseti společnostech produkujících filmy pro biograf i televizi. Její televizní společnosti vysílají na celém světě. (např. v Evropě zmiňovaná BskyB, v USA Fox Broadcasting Companies, Fox Spors Network, v Latinské Americe Canal Fox, Sky Latin America, v Austrálii Foxtel, Sky Network Television, v Číně STAR TV, v Indii Asia Today, v Japonsku News Brodcastin Japan, Sky PerfecTV! a další) Některé jsou programově specializované (vysílání pro asijské populace v euroamerickém regionu, zpravodajský kanál). Na růstu příjmů z televizní produkce se jistě podepsal i chytrý obchodní nápad Murdocha využít jedinečnost přímých přenosů velkých sportovních událostí. V roce 1998 tvořili skupinu deseti nejúspěšnějších pořadů společnosti. Nejdůležitějším a stále výhodnějším prvkem televizní strategie společnosti je kabelové a satelitní vysílání.
Druhým nejvýznamnějším artiklem jsou pro společnost stále noviny a časopisy, třetím ještě stále knižní produkce. News Corporation vydává více než 175 různých novin ve Velké Británii (např. The Sun, The Sunday Times, The Times), Austrálii (např. Daily Telegraph, Herald Sun, Sunday Mail, Sunday Times), Novém Zélandu, Fiji, Papui Nové-Guinei a ve Spojených státech amerických (The New York Post). Je vedoucím producentem anglicky psaného denního tisku. Společnost má podíl v šesti vydavatelských domech. Významná je její účast v Gemstar – TV Guide International, Inc. Vydávající jeden z neoblíbenějších programových časopisů světa.

Barbora Vacková
 

Literatura
Balnaves, M., Donald, J.,Donald, S. H.(2001): The Global Media Atlas. British Film Institute, London.
Hachmeister,L., Rager, G. (2000): Wer beherscht die Medien? C.H.Beck, München.
Wagner, G. (1999): Rupert Murdoch, Die Globalisierung des deutschen Fernsehmarktes. Dirk Lehrach Verlag.
www.newcorp.com
 

<<Archiv čísla 4

Kompletní heslář >>

 

NAVRCHOLU.cz