Noelle-Neumannová, Elisabeth (1916) | RPM č. 3

Německá filosofka, socioložka a propagátorka demoskopie se narodila 19. prosince 1916 v Berlíně. Studovala žurnalistiku, historii a filosofii na univerzitách v Berlíně, Königsbergu a Mnichově. Další studia žurnalistiky absolvovala ve Spojených státech amerických, a to na univerzitě v Missouri. Po návratu do Berlína dokončila disertaci a získala doktorát.
Za poněkud problematickou bývá považována její angažovanost za druhé světové války, kdy působila jako novinářka, například v Deutsche Allgemeine Zeitung či Das Reich. V roce 1947 založila spolu se svým prvním manželem Institut für Demoskopie Allensbach, což byl první německý výzkumný institut svého druhu. Od roku 1961 začala přednášet o výzkumu komunikace na univerzitě v Berlíně, odkud roku 1964 přešla jako mimořádná profesorka na univerzitu do Mainzu, kde se roku 1967 stala řádnou profesorkou. Při univerzitě v Mainzu založila roku 1964 Institut für Publizistik, jehož byla dlouholetou ředitelkou. Působila také jako hostující profesorka na univerzitě v Chicagu.
Noelle-Neumannová je autorkou vlivné teorie veřejného mínění, tzv. spirály mlčení, kterou publikovala v roce 1980 v knize „Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung – unsere soziale Haut“ a soustavně empiricky ověřovala. Podle této teorie společnost hrozí odlišujícím jedincům izolací; jednotlivci, kteří průběžně zakoušejí strach z izolace, se proto snaží neustále vyhodnocovat názorové klima, což ovlivňuje jejich veřejné vystupování, především jejich ochotu či neochotu otevřeně vyjadřovat své názory. Nemalou roli při vyhodnocování onoho názorového klimatu hrají masová média, neboť jsou nejsnáze dostupným zdrojem informací. Spirálový efekt spočívá v tom, že lidé, považující své názory za menšinové, mají tendenci je skrývat; oproti tomu rádi vyjadřují ty názory, o nichž se domnívají, že jsou většinové. To má za následek, že názory vnímané jako dominantní ještě více posilují, zatímco názory menšinové ustupují do pozadí.
Z dalších prací Noelle-Neumannové můžeme jmenovat například Auskunft über die Parteien, 1955; Die Politiker und die Demoskopie, 1968; Streitpunkt lokales Pressemonopol, 1975; či Wahlentscheidung in der Fernsehdemokratie, 1980.

Radovan Plášek
 

Literatura
McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace, Portál, 1999

 

<<Archiv čísla 3

Kompletní heslář >>

 

NAVRCHOLU.cz