Queer, queer theory, queer cinema | RPM č. 9

Queer
Slangové označení pro homosexuály či homofobní nadávka. Původně synonymum pro věci a činnosti nezvyklé, výstřední a podivné. Ve dvacátém století se začíná ve Spojených státech používat označení queer – jako substantiva i adjektiva – jako hanlivého přídomku pro homosexuály a lesbičky. Pejorativním používáním je vyzdvihována zejména údajná “nepřirozenost” homosexuality.
V obecném slova smyslu funguje “queer” jako zastřešující pojem pro všechny netradiční formy sexuality. Zahrnuje jak kulturní tak zejména sociálně diverzifikovanou skupinu obyvatel, jejichž sexualita jakýmkoliv způsobem nezapadá do společenských standardů reprezentovaných monogamním heterosexuálním manželstvím. Queer - vžité jako hanlivé označení gayů a lesbiček - se od začátku osmdesátých let pokouší očistit od negativních konotací a označení. Přesto část gayů a lesbiček tuto mnohoznačnou kategorii “queer” odmítá a považuje ji za diskriminační a nereflektující specifika užších kategorií homosexuality.
Označení “queer theory” bylo používáno na začátku devadesátých let v souvislosti s rodícím se teoretickým modelem, jenž popisuje a analyzuje nesoudržnosti v pevném vztahu mezi sexem, pohlavím a sexuální touhou – v termínech stabilizujících a ukotvujících heterosexualitu. Představuje analytický rámec obsahující témata jako je převlékání se do šatů opačného pohlaví (cross-dressing), pohlavní obojetnost, pohlavní dvojznačnost či chirurgické korekce pohlaví.

Queer cinema
Queer cinema slouží jako označení pro film homosexuály vytvořený, jim určený nebo o nich vyprávějící a obecně se vztahující ke “queer” komunitě. Filmy s “queer” tematikou se objevují od konce čtyřicátých let jako nezávislé, nízkorozpočtové snímky, stojící mimo produkci velkých studií, a jako takové reprezentují rodicí se americký avantgardní film. Během padesátých a šedesátých let se konstituuje queer cinema jako “undergroundová” tvorba ostře tematicky kontrastující s mainstreamovou filmovou produkcí Hollywoodu. “Queer cinemou” reflektovaná témata velmi ovlivňovala ustavující se ikonografii homosexuality dané doby, což v sedmdesátých letech znamenalo pronikání homosexuálních témat do komerčních filmů. Příkladem přerodu “queer” filmu do mainstreamové podoby je například Schlesingerův Půlnoční kovboj. Osmdesátá a devadesátá léta ustanovují novou etapu queer cinemy jako samotného filmového žánru s vlastními festivaly a kultivovaným publikem (Sundance festival apod.). Experimenty s narativní podobou filmu a krize spojené s šířením AIDS předznamenaly na počátku devadesátých let vznik New queer cinema (termín používá poprvé B. Ruby Rich). NQC už pouze nereflektuje homosexuální tematiku, ale aktivně redefinuje negativní konotace spojené s queer komunitou a destruuje prezentovaný „politicky“ korektní obraz gayů a lesbiček, a to nejen tematicky, ale i obrazově (kompozicí obrazů, barevnost apod.). Nálepka filmu new queer cinema tak představuje mnohdy nevybíravé označení pro nezávislé filmy s agresivně prezentovaným gay a lesbickým obsahem.
 

František Kůst
 

Vybrané queer filmy:
Kenneth Anger – Scorpio Rising (1963)
Andy Warhol – The Chelsea Girls (1966)
John Schlesinger – Midnight Cowboy (1969)
Gus Van Sant – Mala Noche (1985)
Bill Sherwood – Parting Glances (1986)
Todd Haynes – Poison (1991)
Jonathan Demme – Philadelphia (1993)
Rose Troche – Go Fish (1994)
Kimberly Peirce – Boys Don't Cry (1999)

Obsáhlou databázi článků a příspěvků s queer-tematikou naleznete na http://PopCultures.Com
– respektive na http://www.popcultures.com/articles/queer.htm (poslední aktualizace však proběhla v roce 1999...).

Literatura:
Kakmi, Dmetri (2000): Sense of Cinema: Queer Cinema: A Reality Check. Dostupné z URL: <http://www.sensesofcinema.com/contents/00/8/queer.html> [online 2004–07–22].
Jagose, Annamarie (1996): Queer Theory. Dostupné z URL:
<http://www.lib.latrobe.edu.au/AHR/archive/Issue-Dec-1996/jagose.html> [online 2004–07–25].
Aaron, Michele (2004): NEW QUEER CINEMA: A Critical Reader. PB, EDINBURGH UNIVERSITY PRESS.
GLBTG: an encyclopedia of gay, lesbian, bisexual, transgender & queer culture. Dostupné z URL: <http://www.glbtq.com/> [online 2004-07-28].
 

<<Archiv čísla 9

Kompletní heslář >>

 

NAVRCHOLU.cz