Garry Whannel (1950) | RPM č. 11

Britský sociolog médií a kultury Garry Whannel patří k nejvýraznějším osobnostem, zabývajícím se šířeji pojatou sociologickou analýzou medializovaného sportu a souvisejících témat. Whannel, který je mimo jiné členem ediční rady čtvrtletníku Journal of Sport and Social Issues, v současnosti působí na univerzitě v Lutonu, kde řídí Centrum pro mezinárodní analýzu médií (Centre for International Media Analysis, CIMA).
Whannel, jak poznamenává jeho australský kolega David Rowe (2005), ve své analýze sportu a jeho medializace spojuje některé zásadní inspirace z oblasti mediální teorie – v jeho práci se vzájemně prostupují vlivy neomarxistických kulturálních studií (a to zejména jejich vrcholného období, reprezentovaného pracemi Stuarta Halla) a strukturalistické textuální analýzy (vycházející z teoretické tradice časopisu Screen, jemuž se podrobně věnujeme v RPM č. 9), se sociologicky založenou základní metodologií (Whannel ke sportu přistupuje skrze analýzu sociálních struktur a jednání).
Whannelova práce, opírající se o teoretický základ britských mediálních studií, se do značné míry stala základem současného teoretizování i výzkumu medializovaného sportu v anglofonním prostředí – Whannelův komplexní přístup, založený jak na analýze mediálních textů a jejich narativní struktury, tak na zohlednění například genderových, rasových a politicko-ekonomických témat, výzkumu volnočasových aktivit či dopadu globalizačních procesů na podobu mediovaného sportu, se ukázal být cestou z pasti teoretické nedostatečnosti starších studií.
Ve vlivné studii Fields in Vision: Television Sport and Cultural Transformation (1992), která obrátila pozornost společenskovědných teoretiků, zabývajících se sportem, nejen k problematice vztahu sportu a televize, ale třeba i k tématu globalizace, Whannel kupříkladu ukazuje, jakým způsobem BBC pojímala sportovní přenosy jako efektivní nástroj utváření národní kulturní identity, a současně se zaobírá způsobem, jímž jsou sportovní televizní programy rámovány a jak využívají narativity, zobrazování celebrit a ideologicky zatížených stereotypů.
Z dlouhé řady dalších Whannelových publikací lze za nejzásadnější považovat jeho ranou studii Blowing the Whistle: The Politics of Sport (1983), knihu Understanding Sport: An Introduction to the Sociological and Cultural Analysis of Sport (1999), na níž spolupracoval s Johnem Hornem a Alanem Tomlinsonem, a dosud nejaktuálnější knihu Media Sports Stars, Masculinities and Moralities (2001).
 

Jakub Macek

 

Literatura:
Horne, John, Alan Tomlinson and Garry Whannel. 1999. Understanding Sport: An Introduction to the Sociological and Cultural Analysis of Sport. London: E and FN Spon.
Rowe David. 2005. „Sociologie des médias“ in F. Ohl (ed.) Sports, Cultures et Sociétés: Perspectives Internationales. Paris: Presses Universitaires de France.
Whannel, Garry. 2001. Media Sport Stars, Masculinities and Moralities. London: Routledge.
Whannel, Garry. 1992. Fields in Vision: Television Sport and Cultural Transformation. London: Routledge.
Whannel, Garry. 1983. Blowing the Whistle:The Politics of Sport. London: Pluto.


 

<<Archiv čísla 11

Kompletní heslář >>

 

NAVRCHOLU.cz