OLIVER BOYD-BARRETT

Oliver Boyd-Barrett (1945) získal vysokoškolské vzdělání v oboru sociologie na univerzitě v Exeteru. Ve své doktorské práci, kterou obhájil v roce 1978 na britské Open University, se věnoval celosvětovým zpravodajským agenturám (AFP, AP, Reuters, United Press).
Boyd-Barrett působil na různých britských univerzitách více než 25 let (např. již zmíněná British Open University, University of Leicester), kdy se zabýval především masovými médii v globální perspektivě, problematikou zpravodajských agentur a mediální výchovou. Od roku 1998 se přestěhoval do USA. Zde přednášel např. na California State Polytechnic University, od podzimního semestru 2005 nastupuje jako vedoucí oddělení komunikačních studií na Bowling Green State University v Ohiu. Jeho akademická přednášková činnost se dotýká témat jak praktických (tvorba zpravodajského textu, metody zkoumání procesu komunikace), tak teoretických (politická ekonomie médií, veřejné mínění, propaganda).
Univerzitní přednášky jsou výsledkem Boyd-Barrettovy výzkumné činnosti. Mezi témata, kterým se věnuje průběžně celou svou kariéru, patří činnost mezinárodních médií, národní a mezinárodní zpravodajské agentury, globalizace a média, ekonomika médií či výuka komunikačních dovedností. V současnosti se nejvíce zabývá vztahem globalizace a ekonomiky médií a zejména tématem budoucnosti národních a mezinárodních zpravodajských agentur.
Vzdělávaní se věnuje i mimo univerzitní půdu. V lednu 2001 např. koordinoval workshop pod záštitou UNESCO na téma Národní zpravodajské agentury v éře Internetu.
Je autorem či editorem patnácti knižních publikací, publikoval rovněž několik desítek studií ve sbornících a renomovaných odborných časopisech. Mezi nejznámější práce patří The International News Agencies (Mezinárodní zpravodajské agentury) z roku 1980, Media Education: An Introduction (Úvod do mediální výchovy) z roku 1992, Media in Global Context (Média v globálním kontextu, spolueditor) z roku 1997 a The Globalization of News (Globalizace zpravodajství) z roku 1998. K vydání připravuje další dvě knihy o médiích a globalizaci a o mediálním pokrytí „války proti terorismu.“
Pro nakladatelství Sage v současnosti pracuje jako severoamerický editor časopisu Global Media and Communication, jehož první číslo vyšlo na jaře 2005.
 

Osobní www stránky:
http://www.csupomona.edu/~oboydbarrett/ (30. 6. 2005).

Články on-line:
http://www.csupomona.edu/~oboydbarrett/site/RecentPublishedArticles/ (30. 6. 2005).

Seznam publikací:
http://www.csupomona.edu/%7Eoboydbarrett/site/misc/Web%20Publications.doc (30. 6. 2005).

Životopis:
http://www.csupomona.edu/%7Eoboydbarrett/site/misc/Web%20Resume.doc (30. 6. 2005).
 

[Ondřej Krajtl]

<<Seznam medailonů autorů

 

NAVRCHOLU.cz