JOHN FISKE (1939)

Americký teoretik, zabývající se televizí, populární kulturou a komunikací a vystupující z pozic strukturalismu. Autor či spoluautor devíti knih a zhruba stovky vědeckých článků. V roce 1967 ukončil MA studia na University of Cambridge, následně působil na různých univerzitách ve Velké Británii, na australské Curtin University in Perth a nakonec jako emeritní profesor komunikace a kulturních studií na University of Wisconsin-Madison ve Spojených státech. V současnosti se zabývá psaním a obchodem se starožitnostmi.
Knihou Reading Television (Jak číst televizi, 1978, spolu s Johnem Hartleyem) založil oblast televizních studií. Mezi jeho další významné publikace z této oblasti patří také Television Culture (Televizní kultura, 1987).
Fiskeho pojetí populární kultury, jež může být považováno za jeho nejznámější přínos, je optimistické: populární kultura podle něj vytváří prostor pro rezistenci vůči tlaku dominantní společnosti. Sledování televize totiž díky svým syntagmatickým mezerám a segmentaci poskytuje divákovi možnost vkládat si do mezer vlastní významy. Některé televizní pořady (sport, seriály, zpravodajství) kvůli absenci autora předávají funkci tvůrce významů divákovi, naopak u silně autorských pořadů se pozornost diváků soustředí právě na autorskou autoritu, která je tak demaskována. Porušení realismu je proto podle Fiska demokratické, zatímco "realistické" líčení je autoritářské.
V kontextu sledování televize Fiske zpochybňuje koncepty publika a textu: publikum podle něj není empiricky přístupný objekt a o televizním textu či programu nelze podle něj hovořit proto, že televizní vysílání není stejnorodé, ale má různorodou povahu. Pro zábavný a významotvorný potenciál, který ovšem ke své realizaci potřebuje diváka, Fiske používá pojem textualita.

Vybraná bilbiografie:

 • 1978 - Reading Television (s Johnem Hartleyem)

 • 1988 - Introduction to Communication Studies

 • 1989 - Television Culture

 • 1989 - Reading the Popular

 • 1989 - Understandnig Popular Culture. Unwin Hyman.
  (recenze na stránkách Revue pro média: http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Revue01/recenze_fiske.htm)

 • 1993 - Power Plays, Power Works

 • 1994 - Media Matters: Race and Gender in US Politics

 • 1994 - Key Concepts in Communication and Cultural Studies (spoluautor). Routlege.

 • 1996 - Myths and Myth Makers.

 • 2004 - Reading Television (New Accents). Routlege.

<<Seznam medailonů autorů

 

NAVRCHOLU.cz