MICHAEL KUNCZIK (1945)

Michael Kunczik se narodil v roce 1945 v saském Colditzu. Studoval hospodářské a sociální vědy v Kolíně nad Rýnem, kde v roce 1971 obhájil svou diplomovou práci o obyvatelstvu. Doktorát z politických věd získal taktéž v Kolíně, a to v roce 1974. O osm let později byl habilitován profesorem.
Od roku 1972 do roku 1974 působil jako vědecký asistent na Výzkumném institutu sociologie na kolínské univerzitě. Od roku 1975 sedí v akademické radě Sociologického semináře bonnské univerzity. V akademickém roce 1980/81 vyučoval na Institutu pro publicistiku na univerzitě v Münsteru. Poté vystřídal několik dalších univerzitních pracovišť v Mohuči, Berlíně či Hohenheimu. Od roku 1987 je profesorem publicistiky na univerzitě Jana Gutenberga v Mohuči a je zároveň jedním z předních současných německých mediálních analytiků. Svou vědeckou dráhu započal v polovině sedmdesátých let a systematicky se věnuje tematice násilí v médiích. V osmdesátých letech k tomu přidal syntetizující práce z teorie masové komunikace a především sociologické analýzy z oblasti veřejného mínění a public relations. Publikoval více než stovku článků a studií a taktéž řadu monografií. Je členem několika mezinárodních společností pro výzkum médií a komunikace.

Osobní WWW stránky a životopis:
Institut für Publizistik. Johannes Guteberg – Universität Mainz.

Publikace:
Institut für Publizistik. Johannes Guteberg – Universität Mainz. Publikationen von Michael Kunczik.

Životopis:
Biographische Notiz – Michael Kunczik.

Vybraná bibliografie:
Gewalt im Fernsehen. Köln, Böhlau 1975.
Massenkomunikation. Eine Einführung. Köln, Böhlau 1977.
Brutalität aus zweiter Hand. Wie gefährlich sind Gewaltdarstellungen im Fernsehen? Köln, Böhlau 1978.
Komunikation und Gesselschaft. Theorien zur Massenkomunikation. Köln, Böhlau 1984.
Gewalt und Medien. Köln, Böhlau 1987.
Journalismus als Beruf. Köln, Böhlau 1988
Die manipulierte Meinung. Nationale Image-Politik und internazionale Public Relations. Köln, Böhlau 1990.
Public Relations: Konzepte und Theorien. Köln, Böhlau 1993
Medien und Krieg – Krieg in den Medien. Köln, Böhlau 1995
Geschichte der Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland. Köln, Böhlau 1997
Publizistik. Ein Studienhandbuch. Köln, Böhlau 2001.
Základy masové komunikace. Karolinum, Praha 1995.

Internetové odkazy:

<<Seznam medailonů autorů

 

NAVRCHOLU.cz