RADIM MARADA (1961)

Sociolog, vedoucí Katedry sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, kde také přednáší dějiny sociologie, sociologickou teorii, sociologii mládeže a generací, sociologii vědění a teorie občanské společnosti. Mezi jeho nejvýznamnější publikace patří monografie Kultura protestu a politizace každodennosti (CDK: 2003).
Ve výzkumné činnosti se orientuje především na občanství a občanský sektor, v současnosti pak i na problematiku mládeže a mezigeneračních vztahů. Mezi nejvýznamnější výzkumné projekty, na nichž se podílel, patří dva mezinárodní výzkumy neziskového sektoru ve střední a východní Evropě: Evaluation Study for the Mott Foundation – Partners for Democratic Change  a Organizational Innovation and Interactive Media among NGOs in Post-socialist Eastern Europe.
V současné době vede výzkumný tým „Občanská inkluze: imigrace-menšiny-identita“ v Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti na FSS MU v Brně. Zároveň spolupracuje na přípravě mezinárodního projektu Models of consumption and cultural identity across Eastern and Western Europe: conflict or challenge? (ve spolupráci s University of East London).

Publikace:
Informační systém Masarykovy univerzity: http://is.muni.cz/publikace/publikace_prohlidka.pl?uco=2654;jazyk=cs (2.5. 2005)

Životopis:
Informační systém Masarykovy univerzity: http://is.muni.cz/zivotopisy/cv.pl?uco=2654;jazyk=cs (2.5. 2005)
 

<<Seznam medailonů autorů

 

NAVRCHOLU.cz