DINO NUMERATO (1978)

Sociolog, absolvent doktorského studia oboru sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (http://fss.muni.cz/struktura/katedry/soc/). Absolvoval roční stáž na univerzitě La Sapienza v Římě, kde se zabýval studiem sociální komunikace a reprezentace. Ve své symbolicko-analytické badatelské práci se specializuje na dva tematické okruhy. Prvním je sociologie vědění, především expertní vědění, druhým okruhem je sociologie médií, zejména koncept aktivního publika a obsahová analýza jako výzkumná metoda. Na FSS MU vede kurz Expertní vědění v každodenním životě.

Publikace:
Informační systém MU

 

<<Seznam medailonů autorů

 

NAVRCHOLU.cz