VÁCLAV ŠTĚTKA

Vystudoval sociologii a mediální studia a žurnalistiku na Fakultě sociálních studií (resp. na Filozofické fakultě), kde graduoval roce 2000. Později zde rovněž absolvoval doktorské studium sociologie. Hlavní oblastí jeho badatelského zájmu jsou masová média a jejich působení na jevy a procesy, které se objevují, resp. odehrávají v éře pozdně moderní společnosti: například globalizace, národní stát, neziskový sektor nebo identita. Těmto tématům se věnuje jak ve své publikační činnosti, tak při univerzitní výuce, například jako vedoucí kurzů Média, globalizace a národní identita nebo Média, modernita a národní stát (viz osobní stránky).
Štětka absolvoval několik zahraničních stáží, studijně pobýval na univerzitách po celé střední Evropě (univerzity ve Varšavě, Berlíně, Vídni a Jeně), v roce 2004 absolvoval jeden semestr na australské University of Wollongong.
Václav Štětka je členem redakčního okruhu Revue pro média, přičemž na některých číslech se podílel jako editor. Od října 2004 pracuje jako šéfredaktor informačního plátku Masarykovy univerzity Muni.cz, je také pravidelným přispěvatelem do sborníku katedry mediálních studií a žurnalistiky Média a realita. V letech 1998-2002 působil jako spolupracovník nadace Partnerství.

Osobní stránky:
Informační systém Masarykovy univerzity: http://is.muni.cz/lide/?uco=9724 (17.10. 2005)
 

Publikace:
Informační systém Masarykovy univerzity: http://is.muni.cz/publikace/publikace_prohlidka.pl?uco=9724;jazyk=cs (17.10. 2005)

Životopis:
Informační systém Masarykovy univerzity: http://is.muni.cz/zivotopisy/cv.pl?uco=9724;jazyk=cs (17.10. 2005)

 

[Honza Šmikmátor]

<<Seznam medailonů autorů

 

NAVRCHOLU.cz