RPM č. 1

Média a populární kultura

Prosinec 2001

 

ESEJ

Blahoslav Rozbořil: Několik poznámek ke genezi a pozadí spotřební kultury

 

ROZHOVOR

"Setkání diváka s audiovizuálním textem je dynamickým vyjednáváním..."

Rozhovor s P. Szczepanikem

 

ANKETA

Co je populární kultura a jaký k ní máte vztah? [PDF]

P. Liška, R. Niederle, P. Koubský, J. Patočka, M. Viewegh

 

PŘEKLAD

John Fiske: Komodity a kultura

Přeložila Monika Metyková

 

PORTRÉT

Vít Kouřil: 20 let Mainstreamové Těkavé / Tělesné / Tržní Videoklipie

 

RECENZE

Terry Eagleton: Idea kultury || Monika Metyková

 

John Fiske: Understanding Popular Culture || Marek Šebeš, Michal Šimůnek

 

Miloš Smetana: Český seriál a jeho paradoxy || Martin Škop, Barbora Vacková

 

HESLÁŘ

Michail Michailovič Bachtin || Pierre Félix Bourdieau || Michel de Certeau || Stuart Hall || Populární kultura || Populární požitky

 

ÚVODNÍK

Redakce

Vážení čtenáři,

počínaje tímto číslem se budete každého čtvrt roku setkávat na stránkách Hostu s přílohou Revue pro média. V České republice vychází pravidelné mediální přílohy v některých denících a také několik odborných periodik, jež se však převážně zaměřují na novinářskou praxi, marketing, reklamu a občasné, mnohdy velmi zjednodušené kritické úvahy. Periodikum, které by se zabývalo mediální teorií a kritickou reflexí médií a komunikace založenou na interdisciplinárním přístupu, však u nás chybí. Tuto mezeru se bude snažit zaplnit Revue pro média, jejíž první číslo máte právě před sebou.

Revue pro média je určena nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro všechny další zájemce o studium povahy médií a jejich působení ve společnosti. Věříme, že odezvu nalezne zejména mezi studenty mediálních studií, sociologie, filozofie a dalších sociálněvědných a humanitních disciplín.

Naším cílem je věnovat každé číslo revue jednomu ucelenému tématu a snažit se je přiblížit pokud možno komplexně a s akcentem na současné významné teoretické přístupy. Zároveň se budeme snažit podchytit nejvýznamnější aktuální dění na mediální scéně. V revue se tak setkáte s autorskými eseji, úvahami a studiemi, s překlady klíčových, v češtině dosud nepublikovaných textů, s rozhovory a anketami, s recenzemi významných knih vztahujících se k tématu i aktuálně vydaných publikací o médiích. Součástí každého čísla bude vždy heslář vysvětlující nejdůležitější pojmy a představující významné osobnosti zmiňované v jednotlivých textech.  [...>>]
 

<<Zpět na ARCHIV

Celý úvodník >>

 

NAVRCHOLU.cz