ÚVODNÍK č. 1

Redakce

Vážení čtenáři,

počínaje tímto číslem se budete každého čtvrt roku setkávat na stránkách Hostu s přílohou Revue pro média. V České republice vychází pravidelné mediální přílohy v některých denících a také několik odborných periodik, jež se však převážně zaměřují na novinářskou praxi, marketing, reklamu a občasné, mnohdy velmi zjednodušené kritické úvahy. Periodikum, které by se zabývalo mediální teorií a kritickou reflexí médií a komunikace založenou na interdisciplinárním přístupu, však u nás chybí. Tuto mezeru se bude snažit zaplnit Revue pro média, jejíž první číslo máte právě před sebou.

Revue pro média je určena nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro všechny další zájemce o studium povahy médií a jejich působení ve společnosti. Věříme, že odezvu nalezne zejména mezi studenty mediálních studií, sociologie, filozofie a dalších sociálněvědných a humanitních disciplín.

Naším cílem je věnovat každé číslo revue jednomu ucelenému tématu a snažit se je přiblížit pokud možno komplexně a s akcentem na současné významné teoretické přístupy. Zároveň se budeme snažit podchytit nejvýznamnější aktuální dění na mediální scéně. V revue se tak setkáte s autorskými eseji, úvahami a studiemi, s překlady klíčových, v češtině dosud nepublikovaných textů, s rozhovory a anketami, s recenzemi významných knih vztahujících se k tématu i aktuálně vydaných publikací o médiích. Součástí každého čísla bude vždy heslář vysvětlující nejdůležitější pojmy a představující významné osobnosti zmiňované v jednotlivých textech.

V prvním čísle, věnovaném médiím a populární kultuře, tak naleznete například skeptické i útěšné poznámky o kultuře sociologa Blahoslava Rozbořila, rozhovor s šéfredaktorem dnes již neexistujícího Biografu a filmovým teoretikem Petrem Szczepanikem, překlad jedné ze zásadních pasáží knihy Understanding popular culture od současného význačného znalce populární kultury Johna Fiska nebo portrét sítě televizních stanic MTV.

Věříme, že se nám podaří nabízet pestrou směs témat a názorů nepostrádajících kritickou reflexi a intelektuální zajímavost. Rádi bychom vytvořili prostor pro otevřenou diskusi a stali se užitečným a podnětným zdrojem informací pro všechny čtenáře.

Děkujeme časopisu Host za podnět k vydávání takto zaměřené přílohy a za poskytnutí publikačního prostoru, všem přispěvatelům za vynaložené úsilí a ochotu spolupracovat a v neposlední řadě všem čtenářům, kteří si k nám najdou cestu.

<<Zpět

 

NAVRCHOLU.cz