RPM č. 2

Válka a propaganda

Prosinec 2001

 

ESEJ

Jaromír Volek: Média v "omezené" válce

 

ESEJ

Stephen D. Mosher: Válka není sport

 

GLOSA

Jan Jirák: Jak se česká média vyrovnala s událostmi po 11. září 2001

 

ROZHOVOR

"Válečné zpravodajství bez mrtvol je jako štrůdl bez jablek..." [PDF]

Rozhovor s M. Kubalem

 

PŘEKLAD

Michael Kunczik: Image národa a účinky propagandy

přeložil Václav Štětka

 

PORTRÉT

Michal Šimůnek: Válečný fotograf Roger Fenton

 

RECENZE

Jean Baudrillard: The Gulf War did not take a place || Milan Vladyka

 

Harold D. Lasswell: Propaganda Technique in Wolrd War I || Klára Kuběnová

 

Michael Kunczik: Die manipulierte Meinung. Nationale Image-Politik und internationale Public Relations || Václav Štětka

 

HESLÁŘ

Harold D. Lasswell || Cenzura || Nové typy válek || Válečná propaganda || Válečné zpravodajství

 

INTERNET

Internetové zdroje k číslu Média a propaganda

 

 

ÚVODNÍK

Barbora Vacková

Milí čtenáři,

dostáváte do rukou druhé vydání přílohy Revue pro média, tentokrát s tématem, jež se stalo znovu nečekaně aktuálním.

Téměř přesně po deseti letech jsme opět svědky válečného konfliktu zvláštního charakteru. Válka v Afghánistánu má své vlastní specifické důvody, průběh i pověst, kterou vytváří média. Přebíjí (alespoň na svém počátku) dojmy z etnických a náboženských konfliktů evropských a celosvětových. A nečiní tak skrze údaje o milionech mrtvých, ani prostřednictvím obrázků zubožených lidí. Naopak, všichni bychom měli mít pocit, že ve válce se už téměř neumírá.

Déle než čtvrt roku jsme měli možnost sledovat na našich obrazovkách, stránkách novin a v rozhlasovém vysílání dění ve válce, odehrávající se na druhém konci Země. Tak nějak jsme a nejsme součástí jejího života. Ale jak nebýt součástí boje za hodnoty naší “humánní a kulturní” civilizace, za naši trvalou svobodu? Vždyť o to jde v boji na Východě. Alespoň v tom, který známe z obrázkových časopisů…

Právě proto jsme pro tentokrát naši pozornost zaměřili na téma médií a jejich vztahu k válečné propagandě. Nemohli jsme při této příležitosti nevzpomenout operaci Pouštní bouře, která pro válečné zpravodajství znamenala historický předěl. 
[...>>]
 

<<Zpět na ARCHIV

Celý úvodník >>

 

NAVRCHOLU.cz