ÚVODNÍK č. 2

Barbora Vacková

Milí čtenáři,

dostáváte do rukou druhé vydání přílohy Revue pro média, tentokrát s tématem, jež se stalo znovu nečekaně aktuálním.

Téměř přesně po deseti letech jsme opět svědky válečného konfliktu zvláštního charakteru. Válka v Afghánistánu má své vlastní specifické důvody, průběh i pověst, kterou vytváří média. Přebíjí (alespoň na svém počátku) dojmy z etnických a náboženských konfliktů evropských a celosvětových. A nečiní tak skrze údaje o milionech mrtvých, ani prostřednictvím obrázků zubožených lidí. Naopak, všichni bychom měli mít pocit, že ve válce se už téměř neumírá.

Déle než čtvrt roku jsme měli možnost sledovat na našich obrazovkách, stránkách novin a v rozhlasovém vysílání dění ve válce, odehrávající se na druhém konci Země. Tak nějak jsme a nejsme součástí jejího života. Ale jak nebýt součástí boje za hodnoty naší “humánní a kulturní” civilizace, za naši trvalou svobodu? Vždyť o to jde v boji na Východě. Alespoň v tom, který známe z obrázkových časopisů…

Právě proto, jsme pro tentokrát naši pozornost zaměřili na téma médií a jejich vztahu k válečné propagandě. Nemohli jsme při této příležitosti nevzpomenout operaci Pouštní bouře, která pro válečné zpravodajství znamenala historický předěl. O životě zpravodaje působícího v místě válečného konfliktu je rozhovor s redaktorem ČT Michalem Kubalem. Vztahem médií a propagandy se zabývá překladová stať Image národa a účinky propagandy německého teoretika médií Michaela Kunczika.

“Noviny sice musí sdělovati jenom věci pravdivé, ale na druhé straně zas nesmějí sdělovati všecko, co vědí”, napsal na začátku minulého století v knize “Noviny” Dr. Karel Hoch. Doufáme, že se s tímto tvrzením vyrovnáte a budete znovu číst Revue pro média, pro příští vydání věnovanou politice.

 

<<Zpět

 

NAVRCHOLU.cz