Média v "omezené" válce

Jaromír Volek

(Revue pro média č. 2 – ESEJ)

ANOTACE
Dnešní válka již není válkou za přežití národa nebo za národní sebeurčení, ale spíše válkou informační, která se odehrává v oblasti symbolického. Novinář již nehraje roli pasivního zapisovatele „objektivní válečné reality“, ale aktivně se podílí na utváření jejího průběhu. V dnešní době tzv. „omezených“ válek hraje boj o kontrolu médií klíčovou roli. Jaromír Volek ve svém eseji Média v „omezené“ válce: simulovaný konflikt v Perském zálivu tvrdí, že rozhodující je v tomto smyslu míra závislosti na oficiálních zdrojích, respektive politická kontrola chování masových médií. Jako příklady simulovaných válek uvádí války v Koreji a ve Vietnamu, ale nejvíce pozornosti věnuje popisu základních komunikačních strategií užitých při pokrytí první války v Perském zálivu. Mimo jiné upozorňuje na strategie rámcování válečných konfliktů, konstrukce obrazu nepřítele, mediálního zarámování války nebo mediální simulace konfliktu.

CELÝ TEXT [PDF]
Text eseje je zde uložen ve formátu PDF. K jeho prohlédnutí potřebujete mít nainstalovaný Acrobat Reader, který si zdarma můžete stáhnout zde.

JAROMÍR VOLEK (1962)
Profil autora naleznete zde.
 

<<Zpět

 

NAVRCHOLU.cz