Internetové zdroje k číslu Média a propaganda

The American Enterprise: The media war
(soubor článků a ukázek z knih)
Stránky jsou ukázkami článků, publikací a úseků z knih Karla Zinsmeister. Karl Zinsmeister je vedoucí editor magazínu American Enterprise, jako novinář byl dvakrát vyslán do Iráku. Zabývá se tamní politikou a ekonomikou, ale i kulturou.

Can Teach – Creating War Propaganda.
(projekt)

Studentský projekt, který zkouší tvorbu válečné propagandy. Obsahuje návod, jak na to. Jsou zde i odkazy na stránky, které mají projektu vypomoci.

CIA-produced pamphlets
(archív)

Anglické verze a texty letáků vytvořených a distribuovaných CIA během války v Perském zálivu.

Daryl Cagle’s Professional Cartoonists Index
(tematicky řazené kreslené vtipy)
V médiích se neobjevují pouze články o válce psané vážným tónem, ale i kreslené vtipy s válečnou tematikou. Analýza těchto typů sdělení možná o médiu a jeho čtenářích vypoví dokonce více než rozbor zpravodajské části. Kromě vtipů o válce je na stránce možno najít i černý humor vztahující se k dalším smutným událostem.

Department of Teaching and Learning at Virginia Tech: Critical Media Literacy in Times of War
(výzkumný projekt)
Projekt se zaměřuje na zprávy z války v Afghánistánu a z války v Perském zálivu. Srovnává články, které se ve stejné době objevily v amerických a zahraničních médiích a snaží se odkrýt prvky americké militaristické propagandy.

Environmentalists Against War: Media Center
(tematický soubor článků)
Environmentalists Against War monitorují články týkající se ekologických dopadů války v Perském zálivu a invaze do Iráku.

German Propaganda Archiv – The Work of Party Propaganda in War
(esej)

Esej, která rozebírá techniky a taktiky nacistické propagandy za druhé světové války, uvádí i různé statistiky.

FIRST CALL – American Posters of World War One from the collection of Roger N. Mohovich.
(soubor plakátů)
Soubor amerických propagandistických plakátů z první světové války, doplněný o historií těchto plakátů v USA. Obsahuje i odkazy na literaturu zabývající se touto tematikou.

Global Issues That Affect Everyone – War, Propaganda and The Media.
(soubor citátů, komentářů k nim a analytických textů)
Obsahuje různé pohledy na válečnou propagandu, rozebírá se zde problém válečné žurnalistiky, kontroly informací, účinky propagandy apod.

Internews: Open Media Watch (Media, War & Peace)
(tematický soubor článků)
Speciální sekce Open Media Watch nazvaná Media, War and Peace obsahuje analýzy, zprávy a komentáře o vztahu médií k válečným konfliktům. Zvláštní důraz je přitom kladen na téma, jak média přispívají k mezinárodnímu porozumění a světovému míru.

Media Research Center: Media War Watch
(výzkumný projekt)
Media War Watch je projektem Media Research Center. Kromě přehledu zpráv vztahujících se k válce v Iráku je zde možné najít také hodnocení válečného televizního zpravodajství, příklady chybných předpovědí vývoje konfliktů a sekci o vztahu celebrit k politice a válce.

Mediachannel: Serbian Media
(soubor článků referujících o stavu srbských médií)
Ústředním tématem je útlak médií v Jugoslávii v době války i po ní.

The National Security Archiv – Documentation on Early Cold War
U.S. Propaganda Activities in the Middle East.

(komentář k dokumentu)
Odkrývá se zde pozadí dokumentu, který použily Spojené státy jako plán k propagandě na Středním Východě v počátcích studené války. Obsahuje odkaz na související esej.

Online NewsHour: The Media War
(soubor článků o kontroverzním pokrytí války v Iráku)
The Media War je seriozním projektem Online NewsHour. Eason Jordan, ředitel zpravodajství CNN, a Franklin Foer, editor The New Republic, diskutují o kontroverzních výstupech pokrytí začátku války v Iráku CNN. Součástí je i soubor odkazů, například k pokrytí války v Iráku CNN, vyloučení válečných zpravodajů z Iráku nebo neplánovanému pokrytí válečných událostí.

Site dedicated to propaganda analysis
(výzkumný projekt)

Web inspirovaný prací amerického Institute for propaganda analysis nabízí články, texty, video snímky a knížky zabývající se propagandou a její kritikou.

University of California Berkeley (Library) – Propaganda and Disinformation.
(soubor filmů)
Seznam amerických propagandistických filmů z různých válek. Ke každému filmu je k dispozici bibliografická citace a stručný obsah. Jsou zde další odkazy na další filmy a články týkající se této problematiky.

War, Journalism, and Propaganda – An Analysis of Media Coverage of the Bosnian and Kosovo Conflicts
(analýza)

Soubor textů Carl K. Saviche z roku 2000, analyzujících roli a přístup médií k bosenské válce a ke Kosovskému konfliktu.

 

<<Zpět

 

NAVRCHOLU.cz