Image národa a účinky propagandy

Michael Kunczik

přeložil Václav Štětka

(Revue pro média č. 2 – PŘEKLAD)

ANOTACE
Text obsahuje několik výňatků z knihy Die manipulierte Meinung. Nationale Image-Politik und internazionale Public Relations. Köln, Böhlau 1990.
Ve středu zájmu Kunczikova textu je politická a válečná propaganda. Kunczik dochází k názoru, že je jen velmi obtížné změnit názorový postoj u lidí – propaganda příjemce zpravidla pouze utvrdí v jejich postojích, postojová konverze je velmi řídká. Za největší devizu propagandy Kunczik považuje důvěryhodnost – důvěryhodně působící může být vcelku úspěšná.
Kunczik porovnává i úlohu informačních agentur v demokracii a totalitním systému a dochází k závěru, že agentury totalitních zemí mají mnohem snazší úlohu. Mohou šířit dezinformace, které se snadno rozšiřují i do demokratických zemí, přičemž zastavení takové dezinformaci je pak právě v demokratické zemi velice obtížné.

CELÝ TEXT [PDF]
Text eseje je zde uložen ve formátu PDF. K jeho prohlédnutí potřebujete mít nainstalovaný Acrobat Reader, který si zdarma můžete stáhnout zde.

MICHAEL KUNCZIK (1945)
Profil autora naleznete zde.
 

<<Zpět

 

NAVRCHOLU.cz