RPM č. 3

Média a politika

 

ESEJ

Radim Marada: Masová média a proměny občanské veřejnosti

 

GLOSA

Jan Jirák: Pro pár hlasů navíc

 

ROZHOVOR

"Komerčné médiá môžu byť vedené k tomu, aby obsah ich vysielania zodpovedal verejnej službe..."

Rozhovor s Brianem McNairem

 

PŘEKLAD

Brian McNair: Stručná historie politické reklamy: USA

Přeložila Klára Kuběnová

 

GLOSA

Milan Vladyka: Když jsou vítězové i poražení mimo hru

 

PORTRÉT

Dino Numerato: Silvio Berlusconi – mediální kontrolor vlastního rozhodování

 

RECENZE

E. Herman, N. Chomsky, N.: Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media || Vít Kouřil

 

J. Jirák, B. Říchová: Politická komunikace a média || Václav Štětka

 

Walter Lippmann: Public Opinion || Michal Šimůnek

 

HESLÁŘ

Paul Felix Lazarsfeld || Elisabeth Noelle-Neumannová || Agenda Setting || Bandwagon Effect

 

INTERNET

Internetové zdroje k číslu Média a politika

 

 

ÚVODNÍK

Martin Škop

Při definování masových médií se nejčastěji užívá charakteristika, popisující komunikaci mezi médiem a jeho divákem jakožto jednosměrnou. Tedy, že média vysílají směrem k masovému a víceméně anonymnímu publiku nepřetržitý proud sdělení bez jakékoli nebo pouze s minimální zpětnou vazbou.

V moderních demokratických režimech, kde je politický proces utvářen trojjedinným vztahem mezi politiky, masovými médii a občany, má však ona jednosměrnost komunikace ještě jednu dimenzi. Média informují občany o tom, co si politici myslí. Sama přitom mají zásadní vliv na to, jaké informace, o jakých politicích, v jakém rozsahu a jakém kontextu předloží veřejnosti. Samotná veřejnost však na záplavu informací nemá jak reagovat, nemá kde vyjadřovat své názory, nemá kde diskutovat. Veřejnosti chybí veřejný prostor k výměně argumentů. A právě zde se nachází ona druhá dimenze či možná spíše důsledek jednosměrnosti, která není sociálními vědami až tak zdůrazňovaná: politici neznají reakce veřejnosti na své faktické činy ani na své virtuální mediální prezentace. Jednoduše řečeno, publiku, které není slyšet, nemůže být ani nasloucháno.

Volební chování občanů a obecně správu věcí veřejných tak určují politici společně s médii, a to bez zpětné vazby od občanů. [...>>]
 

<<Zpět na ARCHIV

Celý úvodník >>

 

NAVRCHOLU.cz