Silvio Berlusconi – mediální kontrolor vlastního rozhodování

Radim Marada

(Revue pro média č. 3 – ESEJ)

ANOTACE
Autor se v tomto článku zabývá vlivem vývoje tištěných médií na utváření občanské veřejnosti a to ruku v ruce s rozvojem městského prostoru a za nezanedbatelné přítomnosti industriální revoluce. V článku komentuje proces vzniku a proměny moderní občanské veřejnosti a ideologického myšlení v souvislosti s rolí, kterou v uvedeném procesu masová média sehrávala a do současnosti sehrávají. Pracuje zejména s koncepty de-kontextualizace a re-kontextualizace informací (A. Gouldner), zmédiování („mediazation“) moderní kultury (J. B. Thompson), kódování/dekódování (S. Hall) a vnitřní rozčleňování médií (P. Norris). V samotném závěru se s pomocí Bourdieuho kritické analýzy zamýšlí nad vlivem masových médií na publikum (resp. jeho jednotlivé segmenty) a na utváření politických postojů, názorů a preferencí recipientů mediálních sdělení.

CELÝ TEXT [PDF]
Text eseje je zde uložen ve formátu PDF. K jeho prohlédnutí potřebujete mít nainstalovaný Acrobat Reader, který si zdarma můžete stáhnout zde.

RADIM MARADA (1961)
Profil autora naleznete zde.
 

<<Zpět

 

NAVRCHOLU.cz