RPM č. 4

Média a globalizace

 

ESEJ

Václav Štětka: Média ve věku globalizace: náhled do diskurzu

 

ROZHOVOR

"Technologie se rozšiřují, ale propast mezi lépe a hůře informovanými zůstává"

Rozhovor s A. Giffardem

 

GLOSA

Jakub Macek: Média a globalizace – vztah jako mnohý jiný

 

PŘEKLAD

Oliver Boyd-Barrett: Zpravodajské agentury jako agenti globalizace

 

PORTRÉT

Barbora Vacková, Lenka Císařová: CNN – globální médium, nebo výsostné podnikání?  [PDF]

 

RECENZE

M. Ehl: Globalizace pro a proti || Lenka Císařová

 

E. Herman a R. W. McChesney: The Global Media. The New Missionaries of Corporate Capitalism || Vít Kouřil

 

NOSTALGICKÁ RECENZE

H. I. Schiller: Mass Communication and American Empire || Marek Šebeš

 

HESLÁŘ

Herbert Marshall McLuhan || Rupert Keith Murdoch || Deregulácia || Hybridizace || Koncentrácia || Nová média

 

ÚVODNÍK

Marek Šebeš

Když jsem byl ještě malý, často se v televizi říkávalo, že musíme vidět věci v politických souvislostech. Někdy se tam také mluvilo o souvislostech globálních, ale jak mi doma vysvětlili, znamenalo to tehdy totéž. Později, když skončila éra naší specifické východní globalizace, se souslovím „globální souvislosti“ začalo označovat něco úplně jiného, něco, co se jako vzdušný vír tajemně vznášelo ve vzduchu a mělo nás to co nevidět pohltit.

Od té doby si člověk chtě nechtě musel začít klást otázky: Co je na globalizaci tak fascinujícího, že dnes na sebe strhává takovou pozornost intelektuálů, politiků, médií i veřejnosti? Je to snad tím, že jde o nepřehlédnutelný, hmatatelný a každého se dotýkající jev, jehož reálnost si můžeme i my sami kdykoli ověřit? Nebo náš zájem o „globální souvislosti“ artikuluje skryté obavy a naděje, které do současného vývoje světa vkládáme? Anebo se celý povyk kolem jednoho slovíčka spustil pouze proto, že termín „globalizace“ – ať si již pod ním představujeme cokoli – může sloužit jako (vcelku pohodlný) univerzální výkladový rámec současnosti, jako perspektiva, z níž teprve vidíme věci ve správných souvislostech?

Jisté je, že procesy, jimiž se svět propojuje, probíhají – příslušná data snad není třeba zmiňovat. Druhá věc je, jak tyto procesy interpretovat; třetí pak, jaké hodnotové znamínko jim přisoudit. Právě interpretace globalizačních trendů nám ukazuje, jak složité je o globalizaci něco jistého tvrdit. [...>>]
 

<<Zpět na ARCHIV

Celý úvodník >>

 

NAVRCHOLU.cz