RPM č. 6

Média a regulace

 

ESEJ

Martin Škop: Regulace rozhlasového a televizního vysílání [PDF]

 

ESEJ

Monika Metyková: Európska audovizuálna regulácia [PDF]

 

ROZHOVOR

"Média nemohou být deregulována" [PDF]

Rozhovor s Robertem W. McChesneym

 

PŘEKLAD

Robert W. McChesney: Teze o deregulaci médií  [PDF]

Přeložili Klára Kuběnová a Michal Šimůnek

 

PORTRÉT

Jakub Macek: Marry Whitehouse: První dáma britské morálky [PDF]

 

RECENZE

B. Čelovský: Konec českého tisku? || Lenka Císařová

 

M. Feintuck: Media Regulation, Public Interest and the Law || Monika Metyková

 

R. W. McChesney: Telecommunications, Mass Media and Democracy. The Battle for the Control of U.S. Broadcasting, 1928–1935 || Vít Kouřil

 

NOSTALGICKÁ RECENZE

J. Jelínek: Ondstraňte kolek novinářský! Uvolněte tisk! || Lenka Císařová

 

HESLÁŘ

Mediální orgány – Stálá komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR || Rada pro rozhlasové a televizní vysílání || Rada ČT || Rada ČRo || Rada ČTK || Rada pro reklamu || FCC – Federální komise Spojených států amerických pro komunikaci || Právní normy

 

 

ÚVODNÍK

Jakub Macek

Jazyk paragrafů

§

Původně snad závěs vahadla – vahadla drženého slepou spravedlností.

Pak označení odstavce v zákoníku. To proto paragraf.

A dál? Tolik metafor, tolik konotací... a na začátku všeho nevidomá ženská.

Mít záda jako paragraf bývá stigmatizující. Jít s děckem na paragraf znamená vehnat šéfovi krev do očí. Narazit na paragraf bývá třeskuté i fatální. Mít paragraf na své straně je pak naopak uklidňující. Znamená to totiž být na straně paragrafu – a tedy na straně správné.

Paragraf, propletený záludný had, je zkrátka symbolem dobrým i zlým, přináší i bere. Je obojaký nejen graficky.

V té své zvláštní dvojakosti jen těžko kdy mohl paragraf dosáhnout všeobecné popularity – slova, jež uvozuje, slova normativní moci, ta sice regulují kdeco, ale jejich jistě výsostně expertní schvalovatelé i interpreti se těší veskrze mizerné pověsti. [...>>]

 

<<Zpět na ARCHIV

Celý úvodník >>

 

NAVRCHOLU.cz