Ideologie, sport a mediální událost

Pavlína Binková

(Revue pro média č. 11 – ESEJ)

ANOTACE
Přes význam, který je mediálnímu sportu jako určujícímu prvku trávení volného času bezesporu připisován, se mediální studia vyznačují spíše absencí konkrétního výzkumu na téma sportu, potažmo sportu a ideologie. Dosavadní akademické úsilí se soustředí především na mapování teorie zmíněné problematiky, a i ta je mnohdy zastoupena jen v podobě několika stran či kapitol objevujících se v publikacích věnovaných sociologii či politice sportu (Hargreaves 1985; Hargreaves 1986; Rowe a Lawrence 1990; Hill 2002; Tomlinson, Whannel 1984). Autoři pak někdy ve snaze na malém prostou shrnout vše zásadní docházejí k podobným závěrům jako Alan a John Clarke, v jichž textu se objevuje tvrzení, že ?způsob, jakým média sport zobrazují, závisí na již existující ,sociální konstrukci sportu' ". (Clarke, Clarke 1985: 63)

CELÝ TEXT [PDF]
Text eseje je zde uložen ve formátu PDF.

 

<<Archiv čísla 11

 

NAVRCHOLU.cz