Politika sportu a budování národa

Marek Laichman

(Revue pro média č. 11 – ESEJ)

ANOTACE
Sport v současné společnosti zdaleka není okrajovým ani hodnotově neutrálním fenoménem. Na tuto skutečnost bezprostředně poukazuje současný provoz médií. Sport sice stále má svou speciální rubriku, stále více se ale také dostává na přední stránky novin a do hlavních zpravodajských relací v nejsledovanějším, tj. v televizním médiu. Je charakteristické, že i v době globalizace k tomu u nás nejčastěji dochází v souvislosti s úspěchy českých sportovců. Spojenectví sportu a národní identity patří ke spojenectvím emocionálně nejnabitějším, a proto také nejprodejnějším. Jak ukáží i následující řádky, komerční, národní a politická dimenze sportu k sobě mají již tradičně velmi blízko - dokonce do té míry, že k nejužívanějším teoretickým konceptům patří mezi sociology sportu Gramsciho hegemonie. Ať už je názor čtenáře na tento koncept jakýkoliv, neměl by podléhat iluzi, že jde v medializovaných sportovních událostech v prvé řadě o sport jako takový.

CELÝ TEXT [PDF]
Text eseje je zde uložen ve formátu PDF.

 

<<Archiv čísla 11

 

NAVRCHOLU.cz