Vidět krásné

Eva Šlesingerová

(Revue pro média č. 11 – ESEJ)

ANOTACE
Spojení témat moci, sportu a jejich mediálního zobrazení odkazuje jakéhokoli zájemce dříve či později také ke dvěma ?velkým vyprávěním" 20. století: k ideologii státního socialismu a k ideologii německého nacionálního socialismu. Právě v těchto sociálních kontextech můžeme vidět, jak spolu úzce souvisí pojetí těla, sportu, mocenské disciplinace a formování nacionální kolektivity. Co v této souvislosti již dávno není neznámým faktem, je důraz na otázku solidarity, symbolické a imaginativní stránky a podoby sociální integrace nacionálních komunit. Následující esej přibližuje právě tuto propagandistickou praxi německého nacismu - praxi plnou touhy, fantazie a krásy. A to na příkladu práce německé dokumentaristky Leni Riefenstahlové, která ve svém dvoudílném filmu Olympia osobitým způsobem ztvárnila olympijské hry v roce 1936. Jak článek ukáže, imaginativní kamerou snímaná sportující těla nejsou v prostředí předválečného Německa pouze součástí dokumentu o sportujících tělech jako takových, ale také - a zejména - součástí diskurzu nepřijetí modernity, nostalgie po romantizované minulosti a vymístění nežádoucích sociálních skupin.

CELÝ TEXT [PDF]

 

<<Archiv čísla 11

 

NAVRCHOLU.cz