RPM č. 12/13

Mediální aktivismus / Studie

 

ESEJ

Ivo Bělohoubek: Globální občanská společnost: média, sítě a měkká síla [PDF]

 

Pavlína Binková: Aktivní videotechnologie: mediální studia, demokracie a video [PDF]

 

Kateřina Škařupová: Indymedia: globální občanská společnost [PDF]

 

ROZHOVOR

"V komunikaci s médii jsou neziskovky mnohem úspěšnější než v minulosti" [PDF]

Rozhovor s Tomášem Feřtekem

 

PŘEKLAD

W. Lance Bennett: Moc nových médií? internetový a globální [PDF] aktivismus

Přeložil Lukáš Macek

 

PORTRÉT

Vít Kouřil: Media watchdogs: dohlížet a nepřestat [PDF]

 

STUDIE

Lenka Sedláková, Vít Kouřil: Mediální partnerství, s.r.o. [PDF]

 

TEMATICKÉ RECENZE

L. M. Mueller, B. Kuerbis, Ch. Pagé: Reinventing Media Activism: Public Interest Advocacy in the Making of U.S. Communication-Information Policy || Radka Beranová, Josef Kubeš

 

Hakim Bey: Dočasná autonomní zóna || Jakub Macek

 

J. Walch: In the Net: An Internet Guide for Activists || Jakub Macek

 

D. Chandler: From Kosovo to Kabul. Human Rights and International Intervention || Vít Klepárník

 

RECENZE Z TOHOTO ČÍSLA RpM JSOU KE STAŽENÍ ZDE [PDF]

 

NOSTALGICKÁ RECENZE

F. M. Watson: The Alternative Media. Dismatling Two Centuries of Progress || Miroslav Mašek, Helena Zikmundová

 

RECENZE AKTUÁLNÍCH TITULŮ

W. J. Mitchell: E-topia: život ve městě trochu jinak || Barbora Vacková

 

N. Kleinová : Bez loga || Kristína Poljaková

 

Kol. autorů: Základy žurnalistiky pro redaktory studentských časopisů || Lenka Waschková Císařová

 

P. Virilio: Informatická bomba || Marek Šebeš

 

J. Kristeva: Jazyk lásky. Eseje o sémiotice, psychoanalýze a mateřství|| Michal Šimůnek

 

Media, Culture and Society. Alternative Media || Robert Klos, Jana Sobotková

 

HESLÁŘ

Neziskový a občanský sektor || Občanská společnost  || Telestreet (telestrada)

 

ESEJ

Václav Štětka: Mediální intergace národa v kontextu rituálního modelu komunikace

 

Dino Numerato: Mediální pole: Mezi zakouzlením a odkouzlením

 

Jan Křeček: Cesta k mediální moci

 

Monika Metyková: Regulating public service broadcasting: The Cases of the Czech Republic, Slovakia and Ireland

 

 

 

ÚVODNÍK

Jakub Macek

Dvojčíslo Revue pro média – první dvojčíslo, jež jsme si během čtyřech let existence našeho čtvrtletníku troufli vydat – je přelomové a velmi specifické. A to ze dvou důvodů.
Prvním z těchto důvodů je, že zakončuje celou jednu éru existence našeho časopisu, věnujícího se médiím a jejich teoretické reflexi – od příštího čísla, od příštího roku se totiž Revue pro média promění z periodika „brněnských doktorandů“ v recenzovaný žurnál oborů mediálních studií a žurnalistiky, pokrývající česko-slovenský akademický prostor. Tedy v žurnál, jehož existence je jednak jedním z „dobrých důkazů“ existence těchto oborů a současně jednou z důležitých (ba nutných) podmínek autorského i profesního růstu oborových badatelů. Novým vydavatelem Revue pro média bude Syndikát novinářů a klíčovou ambicí časopisu bude je fungovat jako (dosud intenzivně postrádaná) akademická komunikační platforma, spojující všechna akademická pracoviště, zabývající se médii a žurnalistikou.
Druhým důvodem specifičnosti dvojčísla je, že jeho druhá polovina je cele věnována disertačním studiím čtyřech osobností, které zastupují nejmladší a současně první „čistě popřevratovou“ generaci mladých vědců, zabývajících se médii.
Eseje Jana Křečka, Dina Numerata a Václava Štětky i informačně hutné shrnutí anglicky psané studie Moniky Metykové – tedy texty, jež jsou svého druhu podobným „důkazem“ existence oboru, jako snaha o vybudování oborového časopisu – spojuje více či méně explicitní téma mediální moci a různých teoretických cest k ní. A tak svým způsobem velmi dobře rámují téma první poloviny tohoto dvojčísla, kterým je komunikační a mediální aktivismus.
Je tomu už dobrých dvacet let, co Ulrich Beck ve své Rizikové společnosti konstatoval, že globalizující se svět je od 60. let – krom jiného – svědkem růstu nového politického fenoménu. Nové politické kultury, charakteristické tím, že na národním i nadnárodním politickém poli se o slovo hlásí aktivistické, občanské kruhy, jež žádají participaci na kontrole stávající politické i ekonomické moci. Ne každému je hlas tzv. třetího sektoru pochopitelně po chuti – například neoliberální myslitelé či státníci se brání přiznat aktivistickému nevládnímu a neziskovému sektoru patřičnou či jakoukoli legitimitu. Teoreticky sebelépe zdůvodněné a ideologicky sebepřesvědčivěji ukotvené odmítání aktivismu ovšem jen těžko může změnit cosi na skutečnosti, že aktivistická hnutí nejrůznějších zaměření existují a o moc či s mocí soupeří. Pokusili jsme se tedy, podobně jako v případě předchozích témat, tuto oblast a sociálněvědnou diskuzi o ní zmapovat, a to pochopitelně s důrazem na mediální sféru. Věřím, že trojice esejů (jejichž autory jsou Ivo Bělohoubek, Pavlína Binková a Kateřina Škařupová), překlad textu Moc nových médií W. Lance Bennetta, studie mediálního obrazu aktivit spojených s registrovaným partnerstvím i recenze s tematikou souvisejících kniha a tři nezbytná slovníková hesla tuto námi dosud opomíjenou oblast našim čtenářům přibližují v dostatečné šíři i hloubce.
 

<<Zpět na ARCHIV

 

 

NAVRCHOLU.cz