HESLÁŘ

On-line archiv slovníkových hesel, vycházejích pravidelně v každém čísle Revue pro média. Tento archiv je pravidelně doplňován o nové položky.

.

Aktivní publikum | RPM č. 10

Ang, Ien (1954) | RPM č. 10

Bachtin, Michail Michailovič (1895–1975) | RPM č. 1

Bandwagon effect | RPM č. 3

Beauvoir, Simone de (1908–1986) | RPM č. 9

Bourdieu, Pierre Félix (1930–2002) | RPM č. 1

Cenzura | RPM č. 2

Certeau, Michel de (1925–1986) | RPM č. 1

Cixous, Hélèn (1937) | RPM č. 9

Deregulácia | RPM č. 4

FCC – Federální komise Spojených států amerických pro komunikaci (Federal Communications Commission) | RPM č. 6

Feminizmus | RPM č. 9

Fiske, John (1939) | Medailon autora

Gender | RPM č. 9

Hall, Stuart (1932) | RPM č. 1

Haraway, Donna (1944) | RPM č. 9

Hegemonie | RPM č. 11

Hooligans | RPM č. 11

Hybridizace | RPM č. 4

Hypertext | RPM č. 5

Percepční schéma | RPM č. 10

Katz, Elihu (1926) | RPM č. 10

Kódování/dekódování | RPM č. 10

Koncentrácia | RPM č. 4

Koncept „Learning by doing“ | RPM č. 8

Kunczik, Michael (1945) | Medailon autora

Kurikulum | RPM č. 8

Kyberprostor (Cyberspace) | RPM č. 5

Kyborg (Cyborg) | RPM č. 5

Lasswell, Harold Dwight (1902–1978) | RPM č. 2

Lazarsfeld, Paul Felix (1901–1976) | RPM č. 3

McLuhan, Herbert Marshall (1911–1980) | RPM č. 4

McNair, Brian | Medailon autora

Média veřejné služby (ČT, ČRo, ČTK) | RPM č. 7

Mediální gramotnost | RPM č. 8

Mediální orgány (Stálá komise PSP ČR, RRTV, RČT, RČRo, RČTK, RPR) | RPM č. 6

Mediální výchova | RPM č. 8

Mediální výchova – kriticko-hermeneutická větev | RPM č. 8

Morley, David (1949) | RPM č. 10

Murdoch, Rupert Keith (1931) | RPM č. 4

Mýdlová opera (Soap opera) | RPM č. 1

Noelle-Neumannová, Elisabeth (1916) | RPM č. 3

Nástroje měření sledovanosti médií | RPM č. 10

Nová média | RPM č. 4

Nová média a veřejnost | RPM č. 7

Nové typy válek | RPM č. 2

Patriarchát a matriarchát | RPM č. 9

Percepční schéma | RPM č. 10

Populární kultura  | RPM č. 1

Populární požitky (Popular pleasures) | RPM č. 1

Poplatky a koncese | RPM č. 7

Publikum | RPM č. 10

Queer, queer theory, queer cinema | RPM č. 9

Regulace vztahu médií a sportu| RPM č. 11

Rozptýlené publikum | RPM č. 10

Sportovní trojúhelník (Sporting triangle) | RPM č. 11

Stereotypizace | RPM č. 9

Určování agendy (Agenda setting) | RPM č. 3

Uses and Gratifications (Užití a uspokojení) | RPM č. 10

Válečná  propaganda | RPM č. 2

Válečné zpravodajství | RPM č. 2

Virtuální | RPM č. 5

Whannel, Garry (1950) | RPM č. 11

 

   

 

NAVRCHOLU.cz