Projekt čtvrtletníku Revue pro média byl na počátku roku 2006 ukončen.

 

Navazujícím projektem jsou Mediální studia - odborný časopis zaměřený na publikování autorských teoretických a empirických statí v oboru mediálních studií a žurnalistiky.

Na těchto stránkách najdete:


 

RPM č. 12/13

Mediální aktivismus
Studie

— Prosinec 2005 —

 

Historicky poslední dvojčíslo Revue pro média se zabývá jednak tematikou mediálního aktivismu, vztahu médi a neziskového sektoru a tzv. alternativními médii, a jednak dává prostor textům založeným na čtyřech disertačních studií, jež byly během posledních měsíců rozpracovány či již obhájeny.

V čísle naleznete eseje Iva Bělohoubka (Globální občanská společnost: média, sítě a měkká síla), Pavlíny Binkové (Aktivní videotechnologie: mediální studia, demokracie a video) a Kateřiny Škařupové (Indymedia: globální občanská společnost).

Rozhovor s Tomášek Feřtekem se soustředí na téma (sebe)prezentace nevládních a neziskových organizací.

Překladový text, jehož autorem je  W. Lance Bennett, se zabývá vztahem nových médií a globálního aktivismu. Portrét, zpracovaný Vítem Kouřilem, pak přibližuje problematiku tzv. media watch dogs, tedy občanských organizací zabývajících se monitoringem médií.

Vedle tematických recenzí a recenzí nových titulů v čísle navíc naleznete výzkumnou studii Lenky Sedlákové a Víta Kouřila, shrnující výsledky analýzy mediální reprezentace nevládních organizací, spojených s tematikou prosazování registrovaného partnerství.

Specifikem tohoto posledního čísla jsou texty Jana Křečka, Moniky Metykové, Dina Numerata a Václava Štětky, zpracované na základě jejich již obhájených i rozpracovaných disertačních prací.

 


 

Archivní čísla 1 – 9 plně na internetu

— on-line archiv —

 

Prvních šest – v tištěné podobě již zcela nedostupných – archivních čísel Revue pro média jsou konečně plně ke stažení v našem internetovém archivu.

 

RPM Č. 1
MÉDIA A POPULÁRNÍ KULTURA

 

RPM Č. 2
VÁLKA A PROPAGANDA

 

RPM Č. 3
MÉDIA A POLITIKA

 

RPM Č. 4
MÉDIA A GLOBALIZACE

 

RPM Č. 5
MÉDIA A DIGITALIZACE

 

RPM Č. 6
MÉDIA A REGULACE

 

RPM Č. 7
MEÉDIA A VEŘEJNÁ SLUŽBA

 

RPM Č. 8
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

 

RPM Č. 9
MÉDIA A GENDER

 

Texty esejů, překladů, rozhovorů, recenzí i hesel jsou k dispozici buď ve formátu HTML (to v případě textů kratších), nebo ve formátu PDF.

Obdobné rozšíření dalších čísel bude následovat postupně během tohoto roku.
Současně probíhá postupné rozšíření informačního zázemí každého čísla – archiv prvních tří čísel byl doplněn o tematické internetové rozcestníky, propracované medailony autorů a anotace zveřejněných textů. Další čísla 4–6 budou tímto způsoben postupně dovybavena rovněž.

 


 

RPM č. 11

Média a sport

— duben 2005 —

 

Jedenácté číslo Revue pro média – číslo soustředící se na vztah médií a sportu – akcentuje především témata ležící pod zjevným povrchem mediovaných sportovních událostí.

 

Východiska čísla asi nejlépe vystihují dvě věty z perexu úvodního eseje Politika sportu a budování národa, jehož autorem je brněnský sociolog Marek Laichman:

 "…[K]omerční, národní a politická dimenze sportu k sobě mají již tradičně velmi blízko – dokonce do té míry, že k nejužívanějším teoretickým konceptům patří mezi sociology sportu Gramsciho hegemonie. Ať už je názor čtenáře na tento koncept jakýkoliv, neměl by podléhat iluzi, že jde v medializovaných sportovních událostech v prvé řadě o sport jako takový."

Pavlína Binková v eseji Ideologie, sport a mediální událost, zabývajícím se ideologickou rolí sportu v různých politických kontextech, ukazuje, "...že způsob, jakým média zasáhla do reprezentace sportu, a intenzitu, s jakou využila jeho ideologický potenciál, nelze omezit na pouhou reprodukci stávajících sociálních reprezentací".

A Eva Šlesingerová ve svém textu o Leni Reifenstahlové a nacistické reprezentaci argumentuje, že "[S]pojení témat moci, sportu a jejich mediálního zobrazení odkazuje jakéhokoli zájemce dříve či později také ke dvěma 'velkým vyprávěním' 20. století: k ideologii státního socialismu a k ideologii německého nacionálního socialismu".

 

Monika Metyková připravila rozhovory s Xavierem Girò z  Autonomní  univerzity v Barceloně (interview se dotýká především tématu mediálních diskurzů) a s Davidem Rowem z Centra pro výzkum kulturního průmyslu a kulturní praxe na australské University of Newcastle (rozhovor se soustředí především na politickou ekonomii mediálního sportu).

 

Překlad je tentokrát věnován pasážím z přehledově pojatého textu R. Boyleho a R. Haynese Šport, média a populárna kultúra: teoretické otázky.

 

Portrét Tomáše Lachmana, nazvaný Sport a televize: láska na první pohled, nabízí pohled do historie sportovních kanálů v Evropě.

 

Součástí čísla je pochopitelně jsou i recenze (kterých je protentokrát deset a z nichž některé v nejbližší době uveřejníme s ohledem na jejich relativní aktuálnost i v našem internetovém archivu) a nová hesla do Hesláře, která okamžitě zpřístupňujeme i v internetové verzi. Čerstvě zde tedy můžete nalézt hesla Hegemonie, Hooligans, Regulace vztahu médií a sportu, Sportovní trojúhelník (Sporting triangle) a profil teoretika Garryho Whannela.

 


 

Pořádali jsme:

Region v televizním vysílání veřejné služby

— Olomouc – Univerzita Palackého – 12. listopadu 2004 —

 

O televizním vysílání veřejné služby v regionu debatovali 12. listopadu zástupci mediálních teoretiků a televizní praktici ve Filmovém sále Univerzity Palackého v Olomouci. Chtěli tak podpořit důležitost regionálního televizního vysílání v rámci České televize a podělit se o názory na jeho budoucnost. Seminář s názvem "Region v televizním vysílání veřejné služby" zorganizovala Televizní studia České televize v Brně a Ostravě, časopis Revue pro média, Filosofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc a společnost Circom regional.
Mezi pozvanými bylo vedení ČT, členové Rady ČT a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, politici, mediální odborníci a studenti mediálních kateder a veřejnost. Semináře se nakonec nikdo z vedení ČT nezúčastnil, z radních přijeli jen Zdena Hůlová a Dobromil Dvořák.

 

Fotografie a podrobnější informace naleznete zde...

 

Informace o akci a fotografie z ní najdete také na blogu Ondřeje Lenerta a audiozáznam debaty je k dispozici na serveru Česká média.

 


 

Pořádali jsme:

Veřejnoprávní televize jako záruka heterogenity kulturního prostoru

— KD Jihlava – 28. října 2004 —

 

Debatu odborníků s názvem Veřejnoprávní televize jako záruka heterogenity kulturního prostoru uspořádala Revue pro média jako jednu z doprovodných akcí 8. mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2004.

Konkrétně o filmové a dokumentární tvorbě v České televizi debatovali Vít Kouřil, doktorand Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU v Brně; Alena Müllerová, šéfdramaturgyně Centra publicistiky, dokumentu a vzdělávání České televize; Margareta Hrůza, dokumentaristka a Čestmír Kopecký, produkční společnost První veřejnoprávní, bývalý producent České televize. Seminář, který přilákal zhruba tři desítky zájemců, moderovala Zuzana Šimůnková.

 

Fotografie zde...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz