O PROJEKTU

 

Čtvrtletník Revue pro média byl

  • odborným časopisem, zabývajícím se kritickou reflexí médií a obracející se k odborné, poučené i poučující se čtenářské obci

  • neziskovým edukačně-publikačním projektem , na kterém se podíleli mediální odborníci, akademici a studenti mediálních studií, žurnalistiky a sociologie; projekt nezahrnoval pouze redakční dění – RPM bylo dík svému napojení na systém výuky na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU prostorem pro získávání pokročilých autorských a editorských zkušeností.

Revue pro média byla vydávána Spolkem přátel pro vydávání časopisu Host a chod její redakce zajišťovali postgraduální studenti z Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU. Publikace prvních deseti čísel byla umožněna díky laskavé finanční podpoře Vzdělávací nadace Jana Husa a později též Ministerstva kultury ČR.

 

Revue pro média vycházela v letech 2001 – 2005, kdy vyšlo jedenáct čísel a jedno dvojčíslo. V každém čísle se zaměřila na konkrétní téma související s médii, například na populární kulturu, válku a propagandu, regulaci, politiku, digitalizaci, či veřejnou službu (viz Archiv). Prvních šest čísel RPM bylo koncipováno jako tematická příloha Hostu. Od čísla sedmého, jež vyšlo v březnu r. 2004, byla RPM pojata jako samostatně distribuovaný časopis.
 

V každém čísle RPM jsou zpravidla zastoupeny tyto rubriky:

  • esej věnovaná ústřednímu tématu čísla

  • překlad významného dosud nepřeloženého odborného textu

  • portrét mediální instituce, osobnosti či projektu

  • rozhovor s mediálními odborníky

  • recenze odborných knih, souvisejících s tématem, a aktuálních knižních novinek z oboru

  • heslář přibližující terminologii a klíčové koncepty mediální teorie.

Rozsah jednoho čísla RPM se v průměru pohyboval okolo 50 až 60 tiskových stran. Cena výtisku byla 30 Kč. O případné další informace o Revue pro média žádejte redakci Mediálních studií, již jsou nástupnickým projektem RPM.

 

 

NAVRCHOLU.cz