Lasswell, Harold Dwight (1902–1978)  | RPM č. 2

Americký sociální vědec zabývající se především politickou psychologií a propagandou. Narodil se 13. února roku 1902 v Donellsonu ve státě Illinois. Po studiích na Chicagské univerzitě a studijních pobytech na univerzitách v Londýně, Paříži či Ženevě se věnoval vědecké kariéře. Působil mimo jiné na Chicagské, Kolumbijské a Yalské univerzitě. Zemřel 18. prosince 1978 v New Yorku.
Zásadní prací se stala už jeho disertace Propaganda Technique in World War, v níž analyzoval válečnou propagandu za první světové války (viz recenze). Válečná zkušenost se výraznou měrou promítá do koncepcí prvních teoretiků masové komunikace, k nimž Harold Lasswell neodmyslitelně patří. Tyto rané teorie, v současnosti řazené do tzv. fáze všemocných médií a někdy nazývané teorie injekční stříkačky či magické (letící) střely, vycházejí z předpokladu, že média mají obrovský vliv na masové publikum. To je případ i Lasswellovy dnes již klasické formule, že v masové komunikaci jde především o to:
a) Kdo mluví
b) Co říká
c) Komu to říká
d) Jakých prostředků sdělování užívá
e) Jaký účinek má toto sdělování na jeho příjemce
Tento model komunikace, nazývaný jako hypodermický (hypodermic model), je lineární, jednosměrný a silně deterministický, neboť vychází z behavioristického modelu stimul — reakce (stimulus — response). Komunikace probíhá pouze v jednom směru, od komunikátora k recipientovi, nikoliv naopak, a vyvolává okamžité účinky. Vztahy mezi jednotlivými příjemci, kteří tvoří atomizovanou pasivní masu, chápe Lasswell jako neosobní; pomíjí sociální kontext, v němž se recipienti nacházejí.
V kontextu dějin masové komunikace je neopomenutelné zejména Lasswellovo dílo The Structure and Function of Communication in Society (1948). K dalším jeho četným publikacím patří například Psychopathology and Politics (1930), Propaganda Communication and Public Opinion (1946), Power and Personality (1948) nebo The Future of Political Science (1962).

Radovan Plášek
 

<<Archiv čísla 2

Kompletní heslář >>

 

NAVRCHOLU.cz